h

Financien

Lees hier onze artikelen aangaande financien.

27 november 2022

Goed begroten, goed begrijpen

Begroting vastgesteld...
... met een foutje erin!

Begin november stelde de gemeenteraad van Veenendaal de begroting voor het komende jaar vast. Daarin staan de verschillende plannen, en de verwachte kosten en opbrengsten.
Hoewel er meerdere voorstellen van de SP zijn aangenomen, stemde de partij uiteindelijk toch tegen: er stond namelijk een fout in de begroting. Een een voorstel om die eruit te halen, werd niet gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Lees verder
25 november 2022

Pensioentour doet Veenendaal aan

Foto: SP Veenendaal

De pensioentour van Tweede Kamerlid Bart van Kent doet vrijdag 9 december Veenendaal aan. De avond is het activiteitencentrum Duivenwal en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Lees verder
23 november 2022

MOTIE: Meer moois mogelijk maken

Meer evenementen op zondag in 't verschiet?

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP, mede namens D66, een motie ingediend om de beperkingen van zes buitenevenementen op zondag per jaar te schrappen. Hiermee wil de SP meer levendigheid in (het centrum van) Veenendaal mogelijk maken. Dit is goed voor het culturele klimaat en de ondernemers.

Lees verder
23 november 2022

Veenendaal in beweging?

Als OV-partij is de SP natuurlijk blij met de investering van 14,5 miljoen die de rijksoverheid in Veenendaal wil steken; onder andere om het ov te verbeteren. Dit is immers ook goed voor de automobilist. Hoe meer mensen voor het ov kiezen, hoe beter de wegen worden ontlast – en dus hoe beter de doorstroom is.

Lees verder
15 november 2022

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

Sportvoorziening is geen speeltoestel

De nieuwe skatebaan zal een stuk beter worden onderhouden dan de oude. De SP heeft, mede namens een aantal andere partijen, een voorstel ingediend bij de begroting om de skatebaan te onderhouden op het niveau van een sportvoorziening. Een ruime meerderheid steunde deze motie.

Lees verder
14 november 2022

Budget voor initiatieven diversiteit

...verscheidenheid waarderen

Bij de behandeling van de begroting is er een voorstel van D66, SP en anderen aangenomen, om budget vrij te maken voor maatschappelijke initiatieven. Het gaat om initiatieven van en voor mensen die op basis van bijvoorbeeld hun afkomst, geloof, genderidentiteit of geaardheid op een achterstand staan.
Alleen de SGP stemde tegen.

Lees verder
13 november 2022

Oplossing voor scootbielclub, Bouwdorp en EHBO in zicht

Toezegging wethouder

Er komt een Sociaal Huisvestingsplan om organisaties, die we als Veense gemeenschap waardevol achten, een plek te geven. Met de scootmobielclub, Bouwdorp en de EHBO - organisaties die op zeer korte termijn onderdak nodig hebben - zal het College gesprekken voeren om snel tot een oplossing te komen.
Deze toezeggingen werden gedaan bij de behandeling van de Programmabegroting, eerder deze maand.

Lees verder
8 november 2022

VOORSTEL: afschaffen hondenbelasting

De hond is geen melkkoe!

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP een voorstel ingediend om de hondenbelasting in Veenendaal af te schaffen. Hondenbezitters dragen onevenredig veel bij voor deelname aan de samenleving. De SP wil eerlijkere belasting.

Lees verder
2 november 2022

Geen belasting op gezelschap!

Foto: SP Veenendaal

Programmabegroting 2023

De hond is het enige gezelschapsdier waar belasting over wordt geheven. Dat is op zich al opmerkelijk, maar het is nog opmerkelijker als je bedenkt dat de hondenbelasting geen doelbelasting is. Dat wil zeggen dat de inkomsten ervan niet specifiek gebruikt worden voor het onderhoud van uitlaatplaatsen, voor het legen van depo-dogs of om de zakjes aan te vullen. Nee, het verdwijnt gewoon op de grote hoop, en daarmee betaalt de hondenbezitter voor zaken waar we ALLEMAAL gebruik van maken.  

Lees verder
30 oktober 2022

Schaf de hondenbelasting af! (video)

Radicaal voorstel bij de begroting

Bij de behandeling van de begroting, aanstaande donderdag, zal de SP een voorstel indienen om de hondenbelasting af te schaffen. De opbrengsten van de hondenbelastingen gaan op de grote hoop, waardoor hondenbezitters onevenredig veel betalen. Het afschaffen van de hondenbelasting past in het streven van de SP om belastingen eerlijker en overzichtelijker te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier