h
14 december 2017

Reclamemogelijkheden sportclubs: VOOR ELKAAR!!!

Foto: Cor van Londen

SP'er Sietse van der Bij was in mei nog een roepende in de woestijn, toen hij het - namens diverse sportclubs - vroeg om meer mogelijkheden om reclameborden te plaatsen. Noch de wethouder, noch de andere partijen zagen dit zitten. Maar nu de Welstandsnota ter discussie lag in de raadscommissie, bleek dat dit verzoek toch wordt gehonoreerd...

Lees verder

Rondweg Oost - verbeteren maar niet verbreden

Foto: Jan Breur

Gisteravond (dinsdag 12 december) is er in de raadscommissie gesproken over de Rondweg Oost. De gemeente mag een advies uitbrengen aan de provincie. Wat de SP betreft, biedt de verbreding geen oplossing voor de doorstroom, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Lees verder
10 december 2017

Yolande's initiatief

Foto: Koffie, Cake & WMO

Een terugblik op 'Koffie, Cake & WMO' 2017

Yolande de Meer heeft achttien maanden strijd moeten leveren, voordat de gemeente haar de ondersteuning bood die zij nodig had bij haar dystonie. Argwanend werd ze van de zin "u bent echt de enige met deze klacht," die ze regelmatig hoorde. Daarom startte zij 'Koffie, Cake & WMO' - en de SP ondersteunde haar hierin...

Lees verder
7 december 2017

Kersttijd: vredesmars op 23 december

Foto: SP Veenendaal

"Roept op aarde vrede uit"

Net als vorig jaar, zal SP-afdeling Veenendaal ook dit jaar een vredesmars organiseren op de zaterdag voor kerst. Voor de mars zijn ook alle andere partijen uitgenodigd - en diverse maatschappelijke organisaties. Ook dit jaar zal er op verschillende plekken in het centrum worden haltgehouden voor een gedicht of toespraak.

Lees verder
23 november 2017

Met elkaar, voor Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

SP-leden stellen lijst en programma vast

Op woensdag 22 november vond de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal plaats in activiteitencentrum Duivenwal. Hier zijn ondermeer het programma en de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen besproken en vastgesteld. Ook zijn de stukken voor het congres besproken.

Lees verder

Ervaringen Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet gaat over tal van zaken die met werk en inkomen te maken heeft.

De SP wil graag weten of alles naar wens en behoren verloopt, en wat de ervaringen zijn van de mensen die met deze wet te maken hebben. U kunt uw ervaring met ons delen door onderstaand formulier in te vullen.

Lees verder

Thuiszorg

Werk jij in de thuiszorg? Wil je op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen rond jouw baan? Wil je de SP ondersteunen met jouw expertise? Wil je kennis uitwisselen met vakgenoten en politici?

Meld je dan aan bij het Kennisnetwerk Thuiszorg.

Lees verder