h
21 mei 2018

Leuze CLXVI

 

Healing our past

to save our children’s future

Lees verder
19 mei 2018

Het Wijkhuis geopend in het Franse Gat

Woensdag 16 mei openden Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium woonservice en burgemeester Piet Zoon, Het Wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2 in het Franse Gat. Het is een plek voor bewoners van de wijk voor ontmoeting, voor een kop koffie en een gesprek met het wijkteam en om informatie te krijgen over de gebiedsvisie het Franse Gat. Een project om de wijk nóg beter en mooier te maken, zodat iedereen er nog lang en met veel plezier kan blijven wonen.

Lees verder
10 mei 2018

Niets is onmogelijk

“Wat wil je nou kleintje! Denk je nou heus dat jullie als partijtje ook maar iets kunnen bereiken?”, schamperde een man, toen ik hem  onlangs vertelde dat de SP de marktwerking uit de zorg wil hebben.

De marktwerking maakt de zorg onnodig duur en er gaat veel geld naar bestuurders en managers, in plaats van naar de mensen die de zorg nodig hebben.

Lees verder
6 mei 2018

Macht aan de Verbeelding

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat er in Parijs een studentenopstand uitbrak die uitliep op een algemene staking door heel Frankrijk, waar ook veel arbeiders aan deelnamen. Het jaar 1968 wordt wel eens het revolutiejaar genoemd omdat er overal in de wereld protesten waren. Dat gold ook voor Nederland, hoewel de PROVO beweging zichzelf eerder al had opgeheven.

Lees verder
1 mei 2018

Zekerheid in de WMO

Foto: SP / Spanning

Ook bij flexibilisering

Mensen die aangewezen zijn op de WMO moeten ervan op aankunnen dat hun zorgdoelen gehaald worden. Ook wanneer de ondersteuning 'geflexibiliseerd' wordt. Hiervoor heeft de SP een motie ingediend in de raadsvergadering van 25 april.

Lees verder
28 april 2018

Stop uitzettingen naar Afghanistan

Foto: Niet In Mijn Naam

Motie in gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 15 april hebben Denk, SP en anderen een motie ingediend om zich uit te spreken tegen uitzettingen naar Afghanistan. Ze willen dat de gemeente aan de Staatssecretaris vraagt het uitzetbeleid aan te passen, en uitzettingen naar Afghanistan op te schorten. Afghanistan is niet veilig.

Lees verder

Thuiszorg

Werk jij in de thuiszorg? Wil je op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen rond jouw baan? Wil je de SP ondersteunen met jouw expertise? Wil je kennis uitwisselen met vakgenoten en politici?

Meld je dan aan bij het Kennisnetwerk Thuiszorg.

Lees verder