h

Nieuws van de afdeling

27 november 2022

Goed begroten, goed begrijpen

Begroting vastgesteld...
... met een foutje erin!

Begin november stelde de gemeenteraad van Veenendaal de begroting voor het komende jaar vast. Daarin staan de verschillende plannen, en de verwachte kosten en opbrengsten.
Hoewel er meerdere voorstellen van de SP zijn aangenomen, stemde de partij uiteindelijk toch tegen: er stond namelijk een fout in de begroting. Een een voorstel om die eruit te halen, werd niet gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Lees verder
26 november 2022

Water aan de lippen in Oost

Foto: SP Veenendaal

Een nieuwe school is dringend nodig!

De afgelopen maand stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.

Lees verder
25 november 2022

Pensioentour doet Veenendaal aan

Foto: SP Veenendaal

De pensioentour van Tweede Kamerlid Bart van Kent doet vrijdag 9 december Veenendaal aan. De avond is het activiteitencentrum Duivenwal en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Lees verder
24 november 2022

Veenendaal kleurt oranje

Statement tegen vrouwenmishandeling

Veenendaal kleurt de komende tijd oranje. Niet vanwege het WK, maar vanwege Orange the World. Een campagne om mensen bewust te maken van geweld tegen vrouwen. Veenendaal is uitgenodigd om mee te doen aan de campagne, en gaat op deze uitnodiging in. Dat bleek uit de navraag die de SP hierover deed.

Lees verder
23 november 2022

MOTIE: Meer moois mogelijk maken

Meer evenementen op zondag in 't verschiet?

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP, mede namens D66, een motie ingediend om de beperkingen van zes buitenevenementen op zondag per jaar te schrappen. Hiermee wil de SP meer levendigheid in (het centrum van) Veenendaal mogelijk maken. Dit is goed voor het culturele klimaat en de ondernemers.

Lees verder
21 november 2022

Een goed gesprek over boer, natuur en beleid

Foto: SP Veenendaal

Novemberdebat 2022: de toekomst van de boer

Afgelopen vrijdag, 18 november, vond het Novemberdebat plaats, dat jaarlijks door SP Veenendaal en Omstreken wordt georganiseerd. Het thema dit jaar was 'de Toekomst van de Boer'; een onderwerp dat een boeiend gesprek opleverde. De centrale les was dat boeren heus wel willen verduurzamen, maar dat zij daarvoor wel zekerheid nodig hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier