h

Wonen

Lees hier artikelen en documenten die betrekking hebben tot wonen...

29 mei 2024

Sociale en betaalbare woningbouw prioriteit

Ook deze maand zien we meermaals dat bij de bouwplannen de woonvisie waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal sociale en betaalbare woningen niet gevolgd wordt. De SP is hierin (regelmatig als enige) streng; gemaakte afspraken met de volksvertegenwoordiging en onze inwoners dienen we ons aan te houden.

Lees verder
5 mei 2024

SP terug in het Franse Gat

Foto: Jan Breur

Bouwstenen voor goed wonen

Op zaterdag 4 mei trok een tweetal SP'ers de schildersbuurt van het Franse Gat in. Hun missie: het inzamelen van verhalen over het woongenot daar. Het is het vervolg op de enquête die eerder dit jaar gehouden is.

Lees verder
2 mei 2024

Voorstellen bij plan Nordenheem

Foto: Jan Breur

unaniem gesteund

Met 100% sociale huur zat er iets heel goeds in het plan voor Nordenheem, maar op het gebied van participatie en communicatie van omwonenden schoot het plan gruwelijk tekort. Daarom was de SP mede-indiener van de voorstellen die bij het plan werden ingediend.

Lees verder
21 april 2024

Nordenheem: 100% Sociaal!

Foto: Jan Breur

Participatie schoot echter tekort

Veenendaal heeft nog wel eens de neiging verkeerd te bouwen. Zo schoten de bouwplannen voor 'het Ambacht' en 'het Vennehof' hopeloos te kort wat sociale huurwoningen betreft. Dat het ook anders kan, bewijst het plan 'Nordenheem'. Alle woningen in dat plan zijn voor de sociale huur. Chapeau!

Lees verder
10 april 2024

Woongenot-enquete krijgt vervolg

Foto: Jan Breur

Maak de problemen zichtbaar!

Afgelopen maandagavond, 8 april, organiseerde de SP een bewonersavond in het Franse Gat. Het thema was woongenot. Hier werden de resultaten en vervolgstappen van de eerdergehouden enquête besproken. Ook was er een presentatie van 'Wij Weigeren de Huurverhoging'.

Lees verder
3 april 2024

SP organiseert wijk-avond ‘Duurzaam Wonen’

In het Franse Gat

Op maandag 8 april organiseert de SP een bewonersavond over duurzaam wonen. De avond vindt plaats in Plein Zuid, aan de Dr. Colijnstraat 70, vanaf 20:00u. Inloop vanaf 19:30.

Lees verder
27 maart 2024

Ambacht en Vennehof schieten sociaal tekort

SP stemt tegen slechte woningbouwplannen

Bij een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, zou je verwachten dat de gemeente daar juist extra op inzet. Of zich op zijn minst houdt aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. Echter, bij de plannen voor 'het Ambacht' en 'het Vennehof' is daarvan geen sprake. Daarom stemde de SP tegen deze plannen.

Lees verder
21 maart 2024

Geen Sociale huurwoningen in Vennehof.

Trivium, de fabriek in de Rozenstraat, gaat na jaren leegstand verdwijnen. Op die plek verrijzen straks 104 nieuwe woningen. SP Veenendaal is blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren, maar heeft zijn bedenkingen over het feit dat er geen sociale huurwoningen in het plan voorkomen.

Lees verder

Aaron vs. Veenvesters

Wonen onder voorwaarden; zonder rechten?

Lees verder
12 maart 2024

"Ik ga niet weg."

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

Aaron in actie tegen Veenvesters

Aaron, een 32-jarige man uit Veenendaal wordt door Veenvesters beschuldigd van het veroorzaken van overlast voor zijn buren. Deze beschuldiging leidt nu tot uitzetting. Herhaaldelijk zijn er verzoeken gedaan om inzage te krijgen in de klachten van omwonenden maar deze verzoeken werden afgewezen of er werd pas heel laat gereageerd. Aaron ervaart dat dit zijn gezondheidssituatie alleen maar verergert; mede doordat Veenvesters alleen de klachten van buren serieus nemen zonder hoor en wederhoor.

Aaron weigert daarom zijn woning te verlaten. Op dinsdag 12 maart ging hij naar Veenvesters, samen met de Bond voor Precaire Woonvormen, de SP en sympathisanten om de uitzetting op woensdag 13 maart te voorkomen. Tevens bood hij de pakket met drie eisen aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier