h

Wonen

Lees hier artikelen en documenten die betrekking hebben tot wonen...

27 maart 2024

Ambacht en Vennehof schieten sociaal tekort

SP stemt tegen slechte woningbouwplannen

Bij een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, zou je verwachten dat de gemeente daar juist extra op inzet. Of zich op zijn minst houdt aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. Echter, bij de plannen voor 'het Ambacht' en 'het Vennehof' is daarvan geen sprake. Daarom stemde de SP tegen deze plannen.

Lees verder
21 maart 2024

Geen Sociale huurwoningen in Vennehof.

Trivium, de fabriek in de Rozenstraat, gaat na jaren leegstand verdwijnen. Op die plek verrijzen straks 104 nieuwe woningen. SP Veenendaal is blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren, maar heeft zijn bedenkingen over het feit dat er geen sociale huurwoningen in het plan voorkomen.

Lees verder

Aaron vs. Veenvesters

Wonen onder voorwaarden; zonder rechten?

Lees verder
12 maart 2024

"Ik ga niet weg."

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

Aaron in actie tegen Veenvesters

Aaron, een 32-jarige man uit Veenendaal wordt door Veenvesters beschuldigd van het veroorzaken van overlast voor zijn buren. Deze beschuldiging leidt nu tot uitzetting. Herhaaldelijk zijn er verzoeken gedaan om inzage te krijgen in de klachten van omwonenden maar deze verzoeken werden afgewezen of er werd pas heel laat gereageerd. Aaron ervaart dat dit zijn gezondheidssituatie alleen maar verergert; mede doordat Veenvesters alleen de klachten van buren serieus nemen zonder hoor en wederhoor.

Aaron weigert daarom zijn woning te verlaten. Op dinsdag 12 maart ging hij naar Veenvesters, samen met de Bond voor Precaire Woonvormen, de SP en sympathisanten om de uitzetting op woensdag 13 maart te voorkomen. Tevens bood hij de pakket met drie eisen aan.

Lees verder
11 maart 2024

In gesprek over wooncomfort en woonlasten

Foto: SP Veenendaal

nav enquete Franse Gat

Afgelopen zaterdag, 9 maart, stond de SP-tent op de Jan Steenlaan. Een groep vrijwilligers ging in gesprek met bewoners over het wooncomfort en woonlasten, naar aanleiding van een enquête die de partij eerder hield in de buurt.

Lees verder
18 februari 2024

Enquête in het Franse Gat

Foto: AJ Breur / SP Veenendaal

over woongenot

Wonen is een belangrijk thema voor de SP. Daarom heeft de partij hierover een enquête uitgezet in het Franse Gat. Vrijwilligers gaan langs de deuren om de vragenlijsten uit te zetten en weer op te halen.

Lees verder
1 februari 2024

Starterslening aangepast

Aan de betaalbaarheidsgrens

Dankzij een voorstel van CDA en SP verstrekt de gemeente Veenendaal sinds 2008 Startersleningen aan jonge mensen die hun eerste woning willen kopen. Omdat de maximale koopprijs om hiervoor in aanmerking te komen gelijkstond aan die van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), werden de huizen die je met behulp van een Starterslening kon kopen steeds duurder. En aangezien de doelgroep voor de leningen daarmee verwaterde, werd het tijd om de regeling tegen het licht te houden.

Lees verder
24 januari 2024

Voor huurders en woningzoekenden

Voorstellen bij bestemmingsplan
en huisvestingsverordening

Wonen is een recht. Een recht waar de SP pal voor staat.
Iedereen moet een plek hebben om thuis te noemen.

Tijdens de raadsvergadering van 14 december streed de SP bij de behandeling van het bestemmingsplan Dennenlaan 23-73, en bij de behandeling van de Huistingsverordening, wederom voor het recht om te wonen. De partij diende verschillende voorstellen in...

Lees verder
28 december 2023

TERUGBLIK: Actiejaar 2023

Foto: SP Veenendaal

laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet...

Blijf niet mokkend aan de kant staan; stel een daad en toon je moed.
Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.

SP Veenendaal neemt deze woorden van Karel Glastra-van Loon en Bob Fosko telkenmale ter harte. Ook het afgelopen jaar is er volop actie gevoerd. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld.

We blikken terug...

Lees verder
27 december 2023

Onvrede in het Franse Gat

Foto: AJ Breur

SP ondersteunt actie

Ondanks de regen, die af en toe viel en ondanks de wind, die bij vlagen wel erg fors was, is afgelopen donderdag 21 december de SP-tent weer tevoorschijn gehaald en opgezet op het Bruïneplein, vlakbij het begin van de W.C. Beeremanstraat, waar het wijkteam van Veenvesters een 'koek & zopie' had georganiseerd als jaarafsluiting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier