h

Nieuws van de afdeling

9 juni 2022

Veenendalers tegen huurverhoging

Foto: SP Veenendaal

Infomiddag SP en WWDH druk bezocht

Afgelopen zaterdag (4 juni) organiseerde de SP, in samenwerking met actiegroep "Wij Weigeren de Huurverhoging" een informatiemiddag op het Bruïneplein. Hier werd aan huurders uitgelegd wat zij kunnen doen om de huurverhoging te weigeren.

Lees verder
8 juni 2022

Een kwestie van vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Alles is mogelijk...
...zolang het maar niet over geld gaat.

Op maandag 30 mei is het Raadsakkoord "Samen Werken in Vertrouwen" vastgesteld. Een akkoord zonder beleidskeuzes - op één na. Het financiële afwegingskader.
Die uitzondering maakte het voor de SP onmogelijk om het Raadsakkoord te steunen.

Lees verder
5 juni 2022

Aandacht voor betaalbaar wonen

Foto: SP Veenendaal

Vogelhuisjes in de Raadszaal

Bij het vaststellen van het raadsakkoord, afgelopen maandag 30 mei, heeft de SP alle raadsleden voorzien van een klein rood vogelhuisje. Dit om hen te attenderen op een zware opgave voor de komende jaren: realiseer meer betaalbare huurwoningen.

Lees verder
30 mei 2022

MOTIE: compensatie misgelopen sociale huurwoningen

Aandacht voor betaalbaar wonen
bij project 1e Melmseweg

Afgelopen donderdag (25 mei) heeft de SP een motie ingediend bij het plan aan de 1e Melmseweg. Omdat daar geen sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, wil de SP dat deze aan een ander project worden toegevoegd. De SP maakt zich hard voor betaalbaar wonen.

Lees verder
28 mei 2022

Bro-lege gaat tweede ronde in...

Kandidaat-wethouders Bekend 

Op maandag 30 mei worden de kandidaat-wethouders van Veenendaal officieel benoemd. De  formerende partijen ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD hebben hun kandidaat wethouders vorige week tijdens de raadsbijeenkomst over het concept-raadsakkoord  bekendgemaakt. Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt en het concept document wordt met de gemeenteraad en de samenleving gedeeld. 

Lees verder
20 mei 2022

SP wil meer betaalbare woningen

Foto: SP Veenendaal

Debuut Tilmann van de Loo

De SP kan zich vinden in de plannen bij de Eerste Melmseweg, maar vindt het jammer dat er geen betaalbare huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Daar mag de gemeente best een tandje harder voor lopen; zei Tilmann van de Loo afgelopen dinsdag (17 mei) tijdens zijn eerste optreden in de Raadscommissie van de gemeente Veenendaal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier