h

Formatie

Foto: AJ Breur

Lees hier alles over de totstandkoming van het College van Burgemeester en Wethouders...

29 december 2022

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2022

Foto: SP Veenendaal

Continuïteit en verandering

"Wat ze in Den Haag kunnen, kunnen wij in Veenendaal ook," zal de coalitie gedacht hebben. En dus traden na de verkiezingen dezelfde wethouders aan als daarvoor. Toch is er veel veranderd: de samenstelling van de volksvertegenwoordiging ziet er behoorlijk anders uit, en met het verdwijnen van een aantal oude rotten hebben sommige blijvers een andere rol gekregen...

We blikken terug...
Lees verder
12 juni 2022

Posities ingenomen

Foto: SP Veenendaal

Alle poppetjes op hun plek

De komende week zijn er vergaderingen van de Raadscommissie.
Voor het eerst gaan de partijen in gesprek met het nieuwe College. Althans... nieuwe? Het gaat om precies dezelfde Wethouders die Veenendaal de afgelopen vier jaar ook al had...

Lees verder
8 juni 2022

Een kwestie van vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Alles is mogelijk...
...zolang het maar niet over geld gaat.

Op maandag 30 mei is het Raadsakkoord "Samen Werken in Vertrouwen" vastgesteld. Een akkoord zonder beleidskeuzes - op één na. Het financiële afwegingskader.
Die uitzondering maakte het voor de SP onmogelijk om het Raadsakkoord te steunen.

Lees verder
5 juni 2022

Aandacht voor betaalbaar wonen

Foto: SP Veenendaal

Vogelhuisjes in de Raadszaal

Bij het vaststellen van het raadsakkoord, afgelopen maandag 30 mei, heeft de SP alle raadsleden voorzien van een klein rood vogelhuisje. Dit om hen te attenderen op een zware opgave voor de komende jaren: realiseer meer betaalbare huurwoningen.

Lees verder

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Lees verder
3 juni 2022

Samen werken. In vertrouwen?

Spreektekst bij vaststelling raadsakkoord

Voorzitter,

Het jaar was 2006. Een coalitie bestaande uit PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal – één confessionele en drie niet-confessionele partijen – trad aan. Ze hadden een open, beleidsarm akkoord aangeboden. Te open, te inhoudsloos, volgens critici, hoewel dit akkoord een zwaar politiek document was als je het vergelijkt met het raadsakkoord dat nu voorligt.

Lees verder

Debat over vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Raad neemt besluit over akkoord

Lees verder
2 juni 2022

Samen werken in vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

"Is dit glas half vol of half leeg?"Vroeg Dylan Lochtenberg de afgelopen raadsvergadering aan Jaap Pottjewijd. Er werd gesproken over het voorstel van de coalitiepartijen voor het raadsakkoord.
Het is volgens de collegepartijen, waaronder de VVD van Dylan Lochtenberg, een open akkoord waarin alle partijen kunnen en mogen meedoen. De titel van het akkoord is "Samen werken in Vertrouwen".
Alleen: met dat vertrouwen hebben de oppositiepartijen nogal moeite.
Uit woorden van de CDA-fractievoorzitter Harold Schoonewille bleek dat er juist in de vorige raadsperiode de nodige vertrouwenscrises waren. En dat diezelfde partijen en diezelfde wethouders nu weer terug komen in het college.

Lees verder
28 mei 2022

Bro-lege gaat tweede ronde in...

Kandidaat-wethouders Bekend 

Op maandag 30 mei worden de kandidaat-wethouders van Veenendaal officieel benoemd. De  formerende partijen ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD hebben hun kandidaat wethouders vorige week tijdens de raadsbijeenkomst over het concept-raadsakkoord  bekendgemaakt. Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt en het concept document wordt met de gemeenteraad en de samenleving gedeeld. 

Lees verder
6 mei 2022

Waar moet het heen met 't Veen?

Draag je ideeën aan voor het raadsakkoord

Op dit moment wordt er hard geschreven aan het raadsakkoord. De formerende partijen hebben aangegeven zo veel mogelijk naar iedereen te luisteren en allerhande suggesties mee te nemen. Na een reeks gesprekken op straat, is het nu tijd voor de online ronde.

Tot 16 mei is het mogelijk om online ideeën in te dienen via
raadsakkoord.veenendaal.nl...

Lees verder

Pagina's

U bent hier