h

Aandacht voor betaalbaar wonen

5 juni 2022

Aandacht voor betaalbaar wonen

Foto: SP Veenendaal

Vogelhuisjes in de Raadszaal

Bij het vaststellen van het raadsakkoord, afgelopen maandag 30 mei, heeft de SP alle raadsleden voorzien van een klein rood vogelhuisje. Dit om hen te attenderen op een zware opgave voor de komende jaren: realiseer meer betaalbare huurwoningen.

Volgens het CBS was de voorraad sociale huurwoningen in Veenendaal nog 9009 in 2020; in 2021 is dit aantal gedaald naar 8988. Ten tijde van een wooncrisis is dit het tegenovergestelde van wat zou moeten, vindt de SP.

Foto: SP Veenendaal

Eerder dit jaar had de SP verspreid over Veenendaal vogelhuisjes opgehangen, ook al om aandacht te vragen voor de wooncrisis. In februari was de SP één van de organisatoren van de Veense Woonbetoging.

"Alle partijen hebben tijdens de verkiezingscampagne aangegeven dat de wooncrisis een urgent probleem is en hun aandacht heeft," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Nu is het tijd om die aandacht om te zetten in daden."

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier