h

Ombudspersoon

4 juni 2022

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Wel was hier een tekstwijziging voor nodig, omdat het oorspronkelijke voorstel te concreet zou zijn voor een Raadsakkoord waarin (bijna) alles wordt vrijgelaten. Nadat de SP het voorstel naar omvloerstere termen had bijeschaafd, was er voor niemand meer een beletsel om om voor te stemmen.

Voorstel:

Job van Gasselt van 'de Gelderlander' schreef een artikel over dit voorstel.

U bent hier