h

BREUR: "Stem op een vrouw!"

20 februari 2018

BREUR: "Stem op een vrouw!"

Foto: Jan Breur

Energiek debat op stilok radio

"Van de 33 raadsleden zijn er 28 man, en 5 vrouw. Die verdeling zou ik graag anders zien. Stem daarom op 21 maart op een vrouw." Niet de meest voordehandliggende hartenwens voor een mannelijke politicus, maar dat weerhield SP-lijsttrekker Jan Breur er niet van om hem toch uit te spreken aan het eind van zijn optreden in het programma 'Accent'; uitgezonder door de Stilok op maandag 19 februari jongstleden.

In deze uitzending ging Breur in debat met Kees Lochtenberg, de lijsttrekker van Lokaal Veenendaal. Er werd gesproken over de onderwerpen 'economie' en 'cultuur'. De twee lijsttrekkers - allebei oudgedienden in de politiek - waren aan elkaar gewaagd, en zetten een levendig en energiek debat neer.

Foto: Jan Breur

Economie

Op het gebied van economie beet Lochtenberg het spits af. Hij was boos dat het betaald parkeren op zondag werd ingevoerd. Dit, zonder dat de raad daar een goed en open debat over heeft gevoerd. De beslissing zat verborgen in het 'algemeen belang besluit' dat de gemeenteraad in januari nam.
Overigens stemden zowel Lokaal Veenendaal als de SP tegen dat besluit.
Breur ging hierop verder. De gemeentelijke parkeergarages zijn niet rendabel, en die kosten moeten ergens uit worden gedekt. Een bijkomend probleem is dat de gemeente ook nog eens moet concurreren met commerciële exploitanten.
"We blijven maar aanmodderen, ook dat moet stoppen." Aldus Breur. "Daarom zegt de SP: laat de commerciële jongens het maar doen. Verkoop de garages. Laten we nu eens een duidelijke keuze maken."

Zo eensgezind als zij waren over de parkeergarages, zo verschilden Breur en Lochtenberg van mening over het stadsstrand. Lochtenberg wil graag een deel van het stadsstrand bebouwd zien, omdat zo het 'winkelachtje' voltooid kan worden.
Breur, wiens partij van de zomer de handtekeningenactie 'RED ONS STADSSTRAND', die goed was voor een kleine elfduizend handtekeningen, ondersteunde, wil juist het volledige stadsstrand behouden. Het is een waardevolle plek voor het centrum als verblijfplaats. Breur: "Dat moet je niet met een gebouw aan het gezicht onttrekken."

Cultuur

Het stadsstrand was een mooi bruggetje van economie naar cultuur. Ook hier wisten ze elkaar goed te vinden. Met name op het gebied van evenementen - waaronder op zondag.
Zowel Lokaal Veenendaal als de SP zijn voorstander van meer evenementen op zondag. Sinds 2006, toen de buitenevenementen op zondag werden toegestaan, is de SP tegenstander van het beperkende aantal van zes dat er aan kleeft.
Breur: "Leg beperkingen op qua milieuhinder, overlast, veiligheid. Maar niet op het feit of het nu nummertje vijf of nummer zeven is."
Kees Lochtenberg was dat met hem eens - hoewel Breur hem er nog wel op wees dat Lokaal Veenendaal zich hier pas sinds 2014 voor uitspreekt; daarvoor steunden ze de zes zondagen nog van harte.
Lochtenberg probeerde op zijn beurt Breur nog aan te wrijven dat de SP de laatste keer tegen het opheffen van die beperking stemde, maar dat bleek een vergissing: de SP stemde juist voor.
Breur vergaf het hem: "Kees loopt ook al vierhonderd jaar mee in de Veense politiek. Dan haal je nog wel eens wat door elkaar."
Een van de vele plagerijtjes over en weer, die het debat levendig en vrolijk maakten.

Wat betreft cultureel erfgoed wist Breur een onthulling aan te kondigen. Sietse van der Bij, die namens de SP het woord op cultuur voert in de raadscommissie, is er in geslaagd een heel bijzonder stukje erfgoed te bewaren. Hierover volgt later ongetwijfeld meer...

Foto: Jan Breur

Aan het eind van de uitzending kregen beide lijsttrekkers nog één keer het woord.
Kees Lochtenberg riep de mensen op om toch vooral te gaan stemmen op 21 maart. Breur sloot zich aan bij deze oproep, maar niet zonder een kleine toevoeging te doen: stem dan ook vooral op een vrouw. De huidige man/vrouw-verdeling in de gemeenteraad is behoorlijk scheef en meer vrouwen zijn dan ook van harte welkom.
In Veenendaal is SP'er Enna van Duinen het initiatief 'stem op een vrouw' gestart; een initiatief dat door alle partijen heen moet gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier