h

Ondernemen

Foto: SP Veenendaal

SP is de partij voor ondernemers...

22 mei 2024

Toke’s drukke week

Foto: Jan Breur

Altijd actief, dit bezige bijtje!

De SP is een bruisende club met enthousiaste vrijwilligers, maar zo enthousiast als Toke zijn er maar weinig. Ze laat geen kans onbenut om voor de SP op pad te gaan; afgelopen week was geen uitzondering. Ondernemen, cultuur, klimaat... van alles kruiste haar pad!

Lees verder
19 mei 2024

De week van de Stenen Winkel

Omdat ik in het klantenbestand zit van een zgn 'Stenen Winkel' in de hoofdstraat, was ik uitgenodigd om een extra bezoekje te brengen aan deze winkel. Het gaat om een winkeltje dat zowel duurzaam ondergoed en beenmode verkoopt. Ik raad iedereen aan om ook fysieke winkels te bezoeken, en zo de lokale middenstand te steunen.

Lees verder

Situatie Fokkerstraat

Parkeerverbod na schriftelijke vragen sp

Aan de Fokkerstraat staan vaak veel voertuigen op een onveilige manier geparkeerd. Dit levert veel hinder voor vrachtwagens en bussen die door deze straat moeten. Daarom stelde de SP schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
25 september 2023

SUCCES: Parkeerverbod op de Fokkerstraat

Verbetering verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om een parkeerverbod in te stellen op de Fokkerstraat. Dit is het belangrijkste antwoord op de schriftelijke vragen die de SP stelde over de verkeersveiligheid daar. De SP is bijzonder blij met dit antwoord.

Lees verder
28 augustus 2023

Onveilige verkeerssituatie Fokkerstraat

Schriftelijke vragen

Geacht College,

De SP-fractie ontvangt diverse signalen over een onveilige verkeerssituatie bij de Fokkerstraat (waaronder van buschauffeurs van hier rijdende lijnbussen). Door onjuist geparkeerde auto's op de rijweg van de Fokkerstraat is het onmogelijk om op een veilige wijze de verkeersstroom kwijt te kunnen. Hierdoor moeten buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs regelmatig zeer onveilige handelingen verrichten om alsnog veilig de weg te kunnen vervolgen. Hierdoor zijn ook beide Wiltonstraat bushaltes lastiger toegankelijk.

Lees verder

Over de drank- en horecaverordening…

Wedstrijdschema's en borrelbetutteling

Foto: SP Veenendaal

Onder het voorzitterschap van SP'er Jan Breur besprak de gemeenteraad op donderdag 22 juni de drank- en horecaverordening. Hoewel die uiteindelijk unaniem is aangenomen, ging daar een behoorlijke discussie aan vooraf. Meerdere voorstellen zijn ingediend.

Lees verder
12 april 2023

SP start enquete onder MKB’ers

Foto: SP Provincie Utrecht

Ondernemers, doe mee!

Het midden- en kleinbedrijf speelt een grote rol in onze samenleving. Door die rol weten ze heel goed hoe het met de samenleving gaat. Ondernemen, veel administratie; naast het runnen van de zaak is er niet veel tijd over om aandacht te vragen voor problemen die er ook zijn. Terwijl de politiek die wel moet weten, om te zorgen dat beleid niet enkel aansluit op grote(re) bedrijven. Daarom start de SP een enquête onder ondernemers in het mkb om hiermee te onderzoeken waar zij tegenaan lopen en wat er moet veranderen om kleine bedrijven te helpen.

Lees verder

Sociale coöperatie

Twee jaar geleden nam de gemeenteraad een voorstel van de SP aan, die sociale coöperaties mogelijk zou moeten maken. Mensen met een bijstandsuitkering zouden daardoor kunnen gaan ondernemen.
Burgers4burgers zet nu een sociale coöperatie op.

Lees verder
11 maart 2023

Liefde voor de boer

Foto: Baukje Hiemstra / SP Veenendaal

Boerendebat in Houten

SP-lijsttrekker Jan Breur gaat de hele provincie door. Donderdagavond 9 maart was hij in Houten. Hier mocht hij namens de SP zijn liefde voor het platteland betuigen. Hij onderstreepte dat landbouw en natuur niet tegenover elkaar moeten staan, maar elkaar kunnen versterken.

Lees verder
27 december 2022

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

Foto: SP Veenendaal

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

In 2022 is er volop actie gevoerd. Grote acties, kleine acties; voor zaken zowel dicht bij huis als verder weg. De situatie in Oekraïne drukte een groot stempel op dit actiejaar, met name in de eerste maanden. In de tweede helft van het jaar groeide een koopkrachtactie uit tot een volkspetitie om de energie te nationaliseren. En onderwijl streed de SP onverminderd voort voor betaalbare woningen, voldoende klaslokalen, en de acceptatie en inclusie van ieder mens.

We blikken terug...
Lees verder

Pagina's

U bent hier