h

Ondernemen

Foto: SP Veenendaal

SP is de partij voor ondernemers...

14 juli 2018

Stadsschand

Foto: Baukje Hiemstra

Van behoud naar onderhoud

Vorige zomer stortte de SP zich in de actie 'Red Ons Stadsstrand' en haalde daarmee een kleine 11.000 handtekeningen op voor het behoud van stadsstrand 'Landjepik'. De actie was deels succesvol: Een kleiner deel dan aanvankelijk beoogd gaat worden opgeofferd aan bebouwing.
Anno 2018 heeft de SP een andere zorg: het onderhoud van het terrein.
Verloedering heeft toegeslagen.
En niet alleen op het strand.

Lees verder

Wat waren we trots...

"Wat waren we in 2015 trots op ons prachtige stadsstrand! Een mooi aangelegd groen grasveld met een groene heuvel, palmbomen en een stuk strand met attributen voor de kids. En dat allemaal met geld en materialen van gemeente en sponsoren aangelegd." Schrijft Aart Aalbers in de Veenendaalse Krant; in een column genaamd 'Stadsstront'.

Lees verder
13 juli 2018

Schriftelijke Vragen

BETREFT: Staat van onderhoud stadsstrand

Geacht College,

Momenteel laat het onderhoud van het stadsstrand veel te wensen over. Wij constateren dat er op het terrein steeds meer (zwerf)afval blijft liggen. Ook lijkt het gras niet voldoende onderhouden te worden, terwijl dit hier toch een erg belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het grasveld lijkt grotendeels verdord, verdroogd en het onkruid tiert welig. Dit terwijl juist op dat deel van het terrein de vele evenementen worden gehouden. Bovendien lijkt het onderhoud aan de begroeiing zoals de palmbomen erg onvoldoende: er hangen veel dode takken.

Lees verder
13 juli 2018

Burgemeester sluit bedrijfspand na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Piet Zoon heeft een bedrijfspand aan de Ravelijn 36 in Veenendaal gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. Het besluit van burgemeester Zoon treedt op 11 juli 2018 in werking en geldt voor een periode van drie maanden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Veenendaal een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie.

Lees verder
6 juli 2018

Groen moet je goed doen!

Foto: Jan Breur

Door bezuinigingen heeft de openbare ruimte in Veenendaal jarenlang niet de aandacht gekregen die het verdiende. Daar komt nu verandering in. De gemeenteraad had al eerder besloten dat het kwaliteitsniveau van het openbare groen omhoog moet naar 'B', maar voor 2018 was daar nog geen geld voor opzijgezet.
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 28 juni, dienden ChristenUnie, SP en anderen succesvol een voorstel in om dat alsnog te doen

Lees verder
27 juni 2018

De lange arm van Brussel

Foto: AJ Breur

SP wil actie tegen extreme bemoeizucht

SP Veenendaal roept het College op om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
26 juni 2018

Schriftelijke Vragen

BETREFT: GEVOLGEN WIJZIGING DIENSTENRICHTLIJN VOOR VEENENDAAL

Geacht College,

In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies om eigen beleid te maken. Nu geldt dat een regel, wet of besluit, die raakt aan commerciële diensten, genotificeerd (gemeld) moet worden bij de Europese Commissie.

Lees verder
2 mei 2018

Het Dak van de Markt voorlopig gesloten

Burgemeester Piet Zoon heeft naar aanleiding van het schietincident bij Het Dak van de Markt besloten, omwille van de openbare orde, de onderneming gedurende een week te sluiten. Hij heeft dit besluit genomen op advies van de politie en in overleg met ondernemer Sytse Tamminga.

Lees verder
14 maart 2018

Inzetten op het leefklimaat

Foto: Sietse van der Bij

Lijsttrekkersdebat op het gemeentehuis

Het is belangrijk in te zetten op een goed leefklimaat. Daarom wil de SP Veenendaal bruisender maken, met behoud van het volledige stadsstrand. En wil de SP dat er ruimhartig zorg wordt toegekend, zonder eigen bijdrage.
Tijdens het lijsttrekkersdebat, dat gisteravond (dinsdag 13 maart) door 'De Gelderlander' werd georganiseerd, zette SP-lijsttrekker Jan Breur dan ook volop in op het leefklimaat in de gemeente.

Lees verder
13 maart 2018

Niet bouwen voor leegstand

Foto: SP Veenendaal

Er moet een hoop gedaan worden aan de bedrijventerreinen, maar we moeten ze niet willen uitbreiden. SP-lijsttrekker Jan Breur nam gisteren (maandag 12 maart) op de verkiezingsbijeenkomst van de bedrijvenkring een pittige stelling in. De SP wil namelijk voor de bedrijventerreinen een omslag maken van kwantiteit naar kwaliteit. Verduurzaming is daar een een belangrijk onderdeel van.

Lees verder

Pagina's

U bent hier