h

Provincie besluit over Rondweg Oost

15 juli 2018

Provincie besluit over Rondweg Oost

Foto: Jan Breur

Veenendaal betaalt alweer de helft

De verbreding van de Rondweg-Oost (N233) gaat door. Daartoe hebben Provinciale Staten afgelopen maandag (9 juli) besloten. Voor de verbreding van deze provinciale weg mag de gemeente Veenendaal flink de portemonnee trekken.
In december, toen de gemeenteraad moest besluiten over een advies aan de provincie, zegde Veenendaal een bedrag van €2.000.000,- toe. Maar daar zal het niet bij blijven.

In het besluit van Provinciale Staten zal de N233 verbreed worden naar 2x2baans tussen de A12 en de Wageningselaan. De kruising bij de Prins Clauslaan wordt verdiept.
Voor deze verdieping moet de gemeente de helft van de meerkosten ophoesten.

De SP is, zowel in de gemeenteraad van Veenendaal als in de Provinciale Staten van Utrecht, TEGEN de verbreding van de N233. De reden hiervoor is de wijk, Veenendaal Oost, die pal tegen de weg aanligt. Als N233 een 2x2baans-weg had moeten worden, had dit gelijk bij de aanleg moeten gebeuren. Nu is het simpelweg te laat, en daar zullen Provincie en Gemeente de consequenties van moeten dragen.
Nu al zorgt de weg voor veel geluids- en fijnstofoverlast. Dit zal alleen maar erger worden.

Foto: SP Veenendaal

Bovendien is er de vraag wie er voor wat moet betalen.
Wat de SP betreft is het simpel: de N233 is een PROVINCIALE weg, dus zal de PROVINCIE de kosten op zich moeten nemen. Iedere cent die bij de gemeente in rekening wordt gebracht, is er één teveel.
De gemeente heeft nu eenmaal (tegen de wil van de SP) twee miljoen euro toegezegd; dat zal niet meer mogen worden.
Overigens heeft de gemeente al voor meer dan de helft van de aanleg van de Rondweg Oost (N233), zoals hij er nu ligt, betaald.

Moet er, volgens de SP, dan helemaal niks gebeuren?
Jawel.
De rotondes moeten worden opgewaardeerd. Er moet een betere ontsluiting van de wijk komen. En er moet fors worden ingezet op de fiets en het openbaar vervoer in Veenendaal Oost. Dit komt overeen met de 'nulplus' variant de klankbordgroep van omwonenden, die ook bepleit werd door Cees Doodeweerd.
Toen de SP dit echter in december voorstelde in de gemeenteraad, kreeg ze echter alleen steun van GroenLinks.

In het besluit van Provinciale Staten wordt er wel aandacht geschonken aan leefbaarheid, fiets en openbaar vervoer. De Provincie gaat zo snel mogelijk met de Gemeente, scholen en werkgevers in overleg om een maatregelenpakket voor de korte termijn samen te stellen.
Dat is tenminste iets...

WORDT (ongetwijfeld) VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier