h

RONDWEG OOST: Advies aan provincie...

22 december 2017

RONDWEG OOST: Advies aan provincie...

Foto: SP Veenendaal

In de raadsvergadering van 21 december zijn NIET ALLE geagendeerde onderwerpen aan bod gekomen. Het advies dat de Gemeenteraad aan de Provincie moet geven, over Rondweg Oost (de N233) was wèl besproken. De gemeenteraad geeft echter een ander advies dan dat het College van Burgemeester en Wethouders voor ogen had.

Het idee van de verbreding, en het bijleggen van 2 miljoen euro, blijft echter in het nieuwe advies overeind. En dat waren nou nèt de punten waar de SP het fundamenteel oneens is...

De Provincie Utrecht neemt uiteindelijk het besluit over wat er gaat gebeuren met de Rondweg-oost. Dit komt omdat het een provinciale weg is. De Provincie Utrecht is ook verantwoordelijk voor de benodigde ruimtelijke procedures en financiën.
Wat de SP betreft, moet er dan ook geen geld vanuit de gemeente Veenendaal worden bijgelegd.

Turborotondes: de nul-plus-variant

De klankbordgroep Bewoners heeft de Nul-plus-variant aangedragen. Daarbij stellen zij voor de kruispunten van de Rondweg-oost aan te pakken in combinatie met stimulering van het fietsverkeer en het  openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement bij bedrijven. De rotondes zouden dan worden opgewaardeerd tot Turborotondes.

Het College van Burgemeester en Wethouders vindt de 'nul-plus-variant' echter onvoldoende soelaas bieden. De SP is echter wel voorstander van deze optie.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Het grote knelpunt zit hem in de rotondes; die moet je aanpakken." Het verbreden van de rondweg is voor de SP een gepasseerd station - de aanwezigheid van de aangelegen wijk Veenendaal Oost maakt de verbreding onwenselijk. Als men van de Rondweg Oost een 2x2-baansweg had willen maken, dan had men dat gelijk moeten doen bij de aanleg. Nu is het te laat.

In een interview bij MidlandFM, eerder deze maand, prees Breur het meedenken van de Klankbordgroep. Niet alleen zeggen hoe het niet moet, maar ook aangeven hoe het wel kan; een voorbeeld dat de SP volgde door hun voorkeur in te dienen als een voorstel.

Het voorstel

Foto: Jan Breur

Aanvankelijk zouden verschillende partijen samen een alternatief op tafel leggen, en zou de SP daarvan deel uitmaken. Echter, zoals dat soms gaat, moeten er dan concessies gedaan worden - en als je rechts wil binnenhalen, raak je links soms kwijt. Omdat in het uiteindelijk geformuleerde alternatief de grootste bezwaren van de SP overeind bleven, (de verbreding en het bijleggen van geld), zag de SP zich genoodzaakt af te haken van die groep en een eigen voorstel in te dienen.

Opmerkelijkerwijs was de VVD juist tot die groep toegetreden, en spendeert die partij met liefde twee miljoen euro aan de verbreding. Hiermee lijkt de VVD het pad van de financiële discipline te hebben verlaten.
"Waar is de VVD van 'ik pas goed op uw centen' gebleven?" Vroeg SP'er Jan Breur aan VVD'er Yvonne Bottema.

De 'gezamenlijke partijen' stelden onder andere voor om de maximum snelheid te verlagen naar 70, het verdiept aanleggen van de kruising 'Prins Clauslaan', groencompensatie en maatregelen voor leefbaarheid.
Wel bleven de verbreding van de Rondweg en de bijdrage van TWEE MILJOEN EURO overeind. Dat was reden voor de SP om af te haken van het voorstel van de 'gezamenlijke partijen', maar zij hadden - ook zonder de SP - al een meerderheid. Hun voorstel is dan ook aangenomen.

Alternatief sp

De SP stelde echter voor om de 'nul-plus' variant aan te bevelen bij de provincie. Deze, door de omwonenden opgestelde optie, pakt de belangrijkste problemen van de huidige Rondweg Oost aan (de rotondes), en zadelt de aangelegen wijk niet op met een verbreding - en alle fijnstof en geluidsoverlast die daarbij komt kijken. In ditzelfde voorstel gaf de SP aan geen financiële bijdrage te willen leveren vanuit de gemeente aan dit provinciale project.
Het alternatief van de SP kreeg alleen steun van GroenLinks.

Ook Lokaal Veenendaal, dat altijd uitgesproken tegenstander van de verbreding beweert te zijn, stemde tegen dit alternatief. Maar een eigen voorstel tegen de verbreding hadden ze niet...

Behalve voor de Rondweg (nul-plus) vindt de SP ook dat er moet gekeken worden naar een extra verbinding tussen de A12 en de A15. In een apart voorstel wilden ze dat de gemeente een oproep zou doen aan de provincies Utrecht en Gelderland, en aan de Rijksoverheid, om snel te komen met een langetermijnoplossing voor een verbinding tussen die twee snelwegen (zodat de Rondweg Oost minder verkeer voor zijn kiezen krijgt).
Op dit voorstel was DENK de enige die de SP steunde...

Reactie toevoegen

U bent hier