h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

27 juni 2022

Woonvisie verbeterd vastgesteld

Foto: SP Veenendaal

Meer betaalbare woningen

Afgelopen donderdag, 23 juni, stelde de gemeenteraad de Woonvisie van de gemeente Veenendaal vast voor de komende jaren. Verschillende partijen, waaronder de SP, deden voorstellen om de Woonvisie te verbeteren. En dat is behoorlijk gelukt...

Lees verder
25 juni 2022

Niet(s) aan het handje...

Foto: SP Veenendaal

Motie over herstel vertrouwen na NTA-zaak

De gemeente in de opdracht aan NTA anders moeten handelen op het gebied van minimalisatie, opslag, bescherming en transparantie. Dat blijkt uit het onafhankelijke onderzoek naar de rechtmatigheid in de NTA-affaire. Op basis van dit onderzoek concludeert de de gemeente juist dat ze rechtmatig heeft gehandeld.

Lees verder
8 juni 2022

Een kwestie van vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Alles is mogelijk...
...zolang het maar niet over geld gaat.

Op maandag 30 maart is het Raadsakkoord "Samen Werken in Vertrouwen" vastgesteld. Een akkoord zonder beleidskeuzes - op één na. Het financiële afwegingskader.
Die uitzondering maakte het voor de SP onmogelijk om het Raadsakkoord te steunen.

Lees verder

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Lees verder
30 mei 2022

MOTIE: compensatie misgelopen sociale huurwoningen

Aandacht voor betaalbaar wonen
bij project 1e Melmseweg

Afgelopen donderdag (25 mei) heeft de SP een motie ingediend bij het plan aan de 1e Melmseweg. Omdat daar geen sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, wil de SP dat deze aan een ander project worden toegevoegd. De SP maakt zich hard voor betaalbaar wonen.

Lees verder
16 maart 2022

Welke partijen maken werk van betaalbaar wonen?

Foto: SP Veenendaal

Spoilers: aan rechts heb je niet zoveel

Vandaag (16 maart) is de laatste dag dat je naar de stembus kunt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je je keuze al gemaakt? Of ben je nog op zoek naar de juiste partij?

Als betaalbaar wonen belangrijk voor je is, dan is deze tabel wel nuttig. Hierin staat welke voorstellen er zijn gedaan om het aandeel 'betaalbaar' op te plussen ten opzichte van de bestaande plannen. Ook staat er wie de voorstellen heeft gedaan, en hoe alle partijen hebben gestemd.

Lees verder
2 februari 2022

Motie voor de ondernemers

Geef Van Kreelfonds een injectie

In de raadsvergadering van 27 januari dienden Lokaal Veenendaal, SP en anderen gezamenlijk een motie in ter ondersteuning van het Van Kreelfonds. Een fonds om ondernemers die getroffen zijn door de corona(maatregelen) te ondersteunen. Na enkele toezeggingen van Wethouder Lochtenberg hoefde de motie niet meer in stemming te worden gebracht.

Lees verder
1 februari 2022

Roep om openheid NTA-dossier

Foto: Gökhan Coban / DENK Veenendaal

Motie: onafhankelijk onderzoek naar werkwijze

Afgelopen donderdag (27 januari) sprak de gemeenteraad over het opheffen van de geheimhouding op het rapport van NTA over een aantal Islamitische organisaties in Veenendaal. Het College van Burgemeester en Wethouders wilde slechts de offerte vrijgeven; een aantal fracties in de gemeenteraad - waaronder de SP - wilde juist volledige openheid.
Ook was er een petitie die om vrijgave van het rapport vroeg...

Lees verder
21 december 2021

MOTIE SP: Stop plundering van de gemeentelijke prijzenkast

Gemeenteraad stond erbij en keek ernaar

Tijdens de raadsvergadering van 16 december heeft de SP een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat het College van Burgemeester en Wethouders niet zomaar aan de haal gaat met gemeentelijke prijzen. Eerst moet de gemeenteraad geconsulteerd worden.
De gemeenteraad was het hiermee niet eens; de motie kreeg geen steun van andere partijen.

Lees verder

Bedrijventerreinen

In de raadsvergadering van 16 december is de Visie Bedrijventerreinen vastgesteld. Dankzij een voorstel van ChristenUnie, SP en anderen 'slechts' voor een jaar. Zo kan er een onderzoek gedaan worden naar het moderniseren van 'autoboulevards' naar duurzame 'mobiliteitsboulevards', waar je bijvoorbeeld ook voor fietsen terecht zou kunnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier