h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

27 november 2022

Goed begroten, goed begrijpen

Begroting vastgesteld...
... met een foutje erin!

Begin november stelde de gemeenteraad van Veenendaal de begroting voor het komende jaar vast. Daarin staan de verschillende plannen, en de verwachte kosten en opbrengsten.
Hoewel er meerdere voorstellen van de SP zijn aangenomen, stemde de partij uiteindelijk toch tegen: er stond namelijk een fout in de begroting. Een een voorstel om die eruit te halen, werd niet gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Lees verder
26 november 2022

Water aan de lippen in Oost

Foto: SP Veenendaal

Een nieuwe school is dringend nodig!

De afgelopen maand stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.

Lees verder
23 november 2022

MOTIE: Meer moois mogelijk maken

Meer evenementen op zondag in 't verschiet?

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP, mede namens D66, een motie ingediend om de beperkingen van zes buitenevenementen op zondag per jaar te schrappen. Hiermee wil de SP meer levendigheid in (het centrum van) Veenendaal mogelijk maken. Dit is goed voor het culturele klimaat en de ondernemers.

Lees verder
15 november 2022

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

Sportvoorziening is geen speeltoestel

De nieuwe skatebaan zal een stuk beter worden onderhouden dan de oude. De SP heeft, mede namens een aantal andere partijen, een voorstel ingediend bij de begroting om de skatebaan te onderhouden op het niveau van een sportvoorziening. Een ruime meerderheid steunde deze motie.

Lees verder
14 november 2022

Budget voor initiatieven diversiteit

...verscheidenheid waarderen

Bij de behandeling van de begroting is er een voorstel van D66, SP en anderen aangenomen, om budget vrij te maken voor maatschappelijke initiatieven. Het gaat om initiatieven van en voor mensen die op basis van bijvoorbeeld hun afkomst, geloof, genderidentiteit of geaardheid op een achterstand staan.
Alleen de SGP stemde tegen.

Lees verder
13 november 2022

Oplossing voor scootbielclub, Bouwdorp en EHBO in zicht

Toezegging wethouder

Er komt een Sociaal Huisvestingsplan om organisaties, die we als Veense gemeenschap waardevol achten, een plek te geven. Met de scootmobielclub, Bouwdorp en de EHBO - organisaties die op zeer korte termijn onderdak nodig hebben - zal het College gesprekken voeren om snel tot een oplossing te komen.
Deze toezeggingen werden gedaan bij de behandeling van de Programmabegroting, eerder deze maand.

Lees verder
8 november 2022

VOORSTEL: afschaffen hondenbelasting

De hond is geen melkkoe!

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP een voorstel ingediend om de hondenbelasting in Veenendaal af te schaffen. Hondenbezitters dragen onevenredig veel bij voor deelname aan de samenleving. De SP wil eerlijkere belasting.

Lees verder
17 oktober 2022

Vijf voorstellen voor betere toegankelijkheid

Foto: SP Veenendaal

bij de Lokale Inclusie Agenda

Op donderdag 13 oktober vergaderde de Gemeenteraad onder andere over de Lokale Inclusie Agenda. Dit is een document waarin staat hoe Veenendaal sociaal, digitaal en fysiek toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen. Mede namens de SP zijn er vijf voorstellen ingediend om het toegankelijk maken van Veenendaal te versnellen.

Lees verder
21 september 2022

MOTIE: Noodfonds energielasten

Lokaal Veenendaal, SP en anderen

Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Alles wordt duurder, en de energie zeker. Daarom diende Lokaal Veenendaal, samen met SP, GroenLinks en PvdA een motie in tijdens de raadsvergadering van 15 september.

Lees verder
5 juli 2022

MOTIE: Begin met vertrouwen

Spoeddebat bijstandsfraudebingo

Op basis van leeftijd, geslacht of opleidingsniveau in het verdachtenbankje geplaatst worden? Dat zou niet moeten kunnen! Maar de gemeente deed het bij mensen in de bijstand. Daarom vond er gisteravond (maandag 4 juli) een spoeddebat plaats, waar de SP een motie indiende...

Lees verder

Pagina's

U bent hier