h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

8 november 2022

VOORSTEL: afschaffen hondenbelasting

De hond is geen melkkoe!

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP een voorstel ingediend om de hondenbelasting in Veenendaal af te schaffen. Hondenbezitters dragen onevenredig veel bij voor deelname aan de samenleving. De SP wil eerlijkere belasting.

Lees verder
17 oktober 2022

Vijf voorstellen voor betere toegankelijkheid

Foto: SP Veenendaal

bij de Lokale Inclusie Agenda

Op donderdag 13 oktober vergaderde de Gemeenteraad onder andere over de Lokale Inclusie Agenda. Dit is een document waarin staat hoe Veenendaal sociaal, digitaal en fysiek toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen. Mede namens de SP zijn er vijf voorstellen ingediend om het toegankelijk maken van Veenendaal te versnellen.

Lees verder
21 september 2022

MOTIE: Noodfonds energielasten

Lokaal Veenendaal, SP en anderen

Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Alles wordt duurder, en de energie zeker. Daarom diende Lokaal Veenendaal, samen met SP, GroenLinks en PvdA een motie in tijdens de raadsvergadering van 15 september.

Lees verder
5 juli 2022

MOTIE: Begin met vertrouwen

Spoeddebat bijstandsfraudebingo

Op basis van leeftijd, geslacht of opleidingsniveau in het verdachtenbankje geplaatst worden? Dat zou niet moeten kunnen! Maar de gemeente deed het bij mensen in de bijstand. Daarom vond er gisteravond (maandag 4 juli) een spoeddebat plaats, waar de SP een motie indiende...

Lees verder
27 juni 2022

Woonvisie verbeterd vastgesteld

Foto: SP Veenendaal

Meer betaalbare woningen

Afgelopen donderdag, 23 juni, stelde de gemeenteraad de Woonvisie van de gemeente Veenendaal vast voor de komende jaren. Verschillende partijen, waaronder de SP, deden voorstellen om de Woonvisie te verbeteren. En dat is behoorlijk gelukt...

Lees verder
25 juni 2022

Niet(s) aan het handje...

Foto: SP Veenendaal

Motie over herstel vertrouwen na NTA-zaak

De gemeente in de opdracht aan NTA anders moeten handelen op het gebied van minimalisatie, opslag, bescherming en transparantie. Dat blijkt uit het onafhankelijke onderzoek naar de rechtmatigheid in de NTA-affaire. Op basis van dit onderzoek concludeert de de gemeente juist dat ze rechtmatig heeft gehandeld.

Lees verder
8 juni 2022

Een kwestie van vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Alles is mogelijk...
...zolang het maar niet over geld gaat.

Op maandag 30 mei is het Raadsakkoord "Samen Werken in Vertrouwen" vastgesteld. Een akkoord zonder beleidskeuzes - op één na. Het financiële afwegingskader.
Die uitzondering maakte het voor de SP onmogelijk om het Raadsakkoord te steunen.

Lees verder

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Lees verder
30 mei 2022

MOTIE: compensatie misgelopen sociale huurwoningen

Aandacht voor betaalbaar wonen
bij project 1e Melmseweg

Afgelopen donderdag (25 mei) heeft de SP een motie ingediend bij het plan aan de 1e Melmseweg. Omdat daar geen sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, wil de SP dat deze aan een ander project worden toegevoegd. De SP maakt zich hard voor betaalbaar wonen.

Lees verder
16 maart 2022

Welke partijen maken werk van betaalbaar wonen?

Foto: SP Veenendaal

Spoilers: aan rechts heb je niet zoveel

Vandaag (16 maart) is de laatste dag dat je naar de stembus kunt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je je keuze al gemaakt? Of ben je nog op zoek naar de juiste partij?

Als betaalbaar wonen belangrijk voor je is, dan is deze tabel wel nuttig. Hierin staat welke voorstellen er zijn gedaan om het aandeel 'betaalbaar' op te plussen ten opzichte van de bestaande plannen. Ook staat er wie de voorstellen heeft gedaan, en hoe alle partijen hebben gestemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier