h

Wat kun je voorstellen…

5 juli 2023

Wat kun je voorstellen…

Foto: SP Veenendaal

...bij een beleidsarme Kaderbrief?

Afgelopen maandag, 3 juli, eindigde het politieke jaar met de bespreking van een zeer beleidsarme Kaderbrief. Door financiële onzekerheid durfde het College van Burgemeester en Wethouders nog geen plannen uit te zetten voor het komende jaar.
Dit weerhield
TEAM SP er echter niet van om fractievoorzitter Jan Breur een aardig stapeltje moties mee te geven naar zijn laatste raadsvergadering...

In de moties vroeg de SP om het verhogen van belastingen gelijkwaardig te beschouwen aan het bezuinigen op voorzieningen. Als er geld tekort komt en je moet de boel heroverwegen, moet je niet pas aan het ene denken als het andere al helemaal is uitgeput. Ook vroeg de SP aan het College om volgend jaar gewoon een Kadernota aan te bieden, en niet eenzijdig de reguliere P&C*-cyclus te herinrichten.

Voor de huurders in Veenendaal stelde de SP voor om Huurteams op te richten. Bovendien wil de SP dat de gemeenteraad de baas blijft over bestemmingsplannen, en niet - zoals dreigt te gebeuren met de invoering van de Omgevingswet - per 1 januari buitenspel staat.
Om provinciaal geld te vergaren voor het nieuwe theater, stelde de SP samen met VVD en D66 voor om Veenendaal te positioneren als culturele hoofdstad van Food Valley.

D66 diende, onder andere samen met de SP, een motie in voor goedkoper busvervoer in de regio. Deze werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder. Een andere motie van D66, SP en anderen werd wel in stemming gebracht: dat er een consultatie zou worden gehouden over onderwijshuisvesting.
Lokaal Veenendaal diende, samen met de SP, een motie in om de Avondvierdaagse weer door de Hoofdstraat te laten gaan.

Tot slot diende het CDA, samen met Lokaal Veenendaal en de SP een motie in om duidelijk te maken hoe het proces van "integrale heroverwegingen" eruit komt te zien. Deze motie werd unaniem gesteund door de raad. En dat is des te opmerkelijker als je bedenkt dat dit de ENIGE motie is die deze avond werd aangenomen...

Afgewezen moties:

Aangenomen motie:

En nog een voorstel...

Nadat er over de moties gestemd was, kwam er een einde aan Jan Breur's tijd als gemeenteraadslid. Sietse van der Bij werd geïnstalleerd als zijn opvolger. En zijn eerste voorstel als raadslid werd gelijk aangenomen...
...hij vroeg zijn Sharon ten huwelijk - en ze zei JA!

Reacties

Mooie afsluiting mensen, misschien moeten er weer een paar andere woorden gebruikt worden, zodat de moties wel aangenomen worden in september, Sietse en Sharon, maak er wat van in de toekomst metz'n viertjes!

Reactie toevoegen

U bent hier