h

Een plek voor Veense cultuurmakers

27 mei 2023

Een plek voor Veense cultuurmakers

Foto: SP Veenendaal

Voorstellen bij het nieuwe theater

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met de uitgangspuntennotitie voor het nieuwe theater. Vanwege de enorm hoge kosten die gemoeid gaan met een nieuw theater, was het voor de SP wel een worsteling om in te stemmen met dit voorstel. Maar uit liefde voor de Veense cultuur droeg de partij zelf ook nog een aantal voorstellen aan.

"Wij begrijpen en delen de worstelingen van andere partijen," gaf fractievoorzitter Jan Breur aan. Hij vond het theater een dure aangelegenheid, maar wilde toch dat het plan eerst verder uit werd gewerkt om later alsnog te kunnen kijken hoe het er financieel voorstond en gaf het voorstel voor nu de steun.

De partij stelde nog wel voor om tot een ander masterplan te komen. Hierin zouden de kosten gedrukt worden door het parkeren voor bezoekers uit het plan te halen (er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het theater) en de grote zaal iets minder luxe te maken. Het poppodium zou een eigen zaal krijgen, in plaats van ondergebracht te worden in de kleine zaal. Dit voorstel kreeg geen steun van de andere partijen.

Deelplannen

De SP had al lichtelijk zien aankomen dat zij geen meerderheid voor hun alternatieve masterplan zouden halen. Daarom had de partij de belangrijkste punten ook in aparte voorstellen ingediend.

In de discussie bleken de andere partijen nog niet klaar te zijn om het parkeren te schrappen. Dat voorstel was dus kansloos. Daarom trok de SP dit voorstel in, en stemde als 'next best' voor een voorstel van ProVeenendaal die het parkeren nog zou onderzoeken (en het schrappen van de parkeerplaatsen als onderzoeksoptie meegaf).

Als voorvechter van een poppodium in Veenendaal, diende de SP ook een voorstel het poppodium een eigen ruimte te geven. Nu wordt die ondergebracht in de kleine zaal, en een meerderheid van de raad vindt dat prima. Omdat de SP niet de handen op elkaar kon krijgen voor een eigenstandige popfunctie, diende de SP ook een voorstel in om VLOW uitdrukkelijk te betrekken bij de inrichting van de kleine zaal - zodat die in elk geval wel goed geoutilleerd is voor popconcerten. Hiervoor kreeg de SP wel een meerderheid van de raad achter zich.

theater van en voor ons allemaal

Een ander voorstel waar de SP een meerderheid achter zich kreeg betreft een samenwerking met VVD, waar later ook andere partijen op zijn aangehaakt. Hierin werd gepleit om iedereen die aangewezen is op minimaregelingen eens per jaar kaartjes kan krijgen voor een voorstelling - zonder dat dit ten koste gaat van de 'Doe Mee-regeling'.

Door ook het theater toegankelijk te maken voor mensen met een kleinere beurs, kan het echt een theater van en voor alle Veenendalers worden.

Wordt vervolgd...

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier