h

Voor huurders en woningzoekenden

24 januari 2024

Voor huurders en woningzoekenden

Voorstellen bij bestemmingsplan
en huisvestingsverordening

Wonen is een recht. Een recht waar de SP pal voor staat.
Iedereen moet een plek hebben om thuis te noemen.

Tijdens de raadsvergadering van 14 december streed de SP bij de behandeling van het bestemmingsplan Dennenlaan 23-73, en bij de behandeling van de Huistingsverordening, wederom voor het recht om te wonen. De partij diende verschillende voorstellen in...

Motie: Informeren is geen participeren

Motie van de SP, waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om bij woningbouw-ontwikkelingen de omwonenden een adviserende rol toe te kennen. Alleen informeren wat er gebeurt is immers geen echte participatie. De motie kreeg geen steun van andere partijen.

Motie: woonurgentie aanvragen

Motie van CDA en SP, waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om het makkelijker voor inwoners te maken, om te zien of een eventuele aanvraag voor woonurgentie kansrijk zal zijn, en duidelijker te communiceren dat er een tegemoetkoming is in de aanvraagkosten voor mensen met een krappe beurs.  De motie is unaniem aangenomen.

Amendement: Betaalbaar inschrijfsysteem woningzoekenden

Wijzigingsvoorstel van de SP op de Huisvestingsverordening, teneinde de inschrijf- en verlengingskosten van Huiswaarts.nu in de hand te houden.
Voor dit voorstel was geen meerderheid in de gemeenteraad.

Motie: Versneld verlagen verkoop sociale huurwoningen

Motie van de SP, om de verkoop van sociale huurwoningen snel te verlagen en er naartoe te werken dat er - afgezien van bijzondere omstandigheden - geen sociale huurwoningen worden meer worden verkocht. Er moet immers voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar blijven. Een meerderheid in de gemeenteraad was het daar echter niet mee eens; de motie is verworpen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier