h

Niet rucksichtloss procederen

31 januari 2024

Niet rucksichtloss procederen

Motie ingetrokken

Wat in december met een cliffhanger eindigde, liep in januari met een sisser af. De motie van Lokaal Veenendaal, SP en anderen, om niet te procederen tegen de Belastingdienst is ingetrokken. Het College van Burgemeester en Wethouders toonde zich gevoelig voor de argumenten van de indieners.

Nadat de Belastingdienst had beoordeeld dat de Gemeente Veenendaal BTW moet afdragen over de parkeerinkomsten, liet het College weten van plan te zijn om hiertegen in beroep te gaan bij de rechter. Partijen die dit oordeel al hadden zien aankomen, waaronder de SP, dienden een motie in om het College op te roepen hiervan af te zien. Procederen zou alleen maar geld kosten, en geen andere uitkomst opleveren.

In december eindigde de motie in een 15-15 gelijkspel. Omdat er geen meerderheid voor of tegen de motie was, stond de motie weer geagendeerd voor de vergadering van januari. Tot een stemming kwam het deze keer niet; na een toezegging van het College werd de motie ingetrokken.

"Het is vanuit het College nooit de bedoeling om rücksichtloss te procederen of een hanengevecht te starten," aldus wethouder Lochtenberg. Hij zegde toe eerst het oordeel van de andere Belastinginspecteur, dat zou volgen uit het bezwaar, eerst te bestuderen alvorens vervolgstappen te zetten. En dus niet, met oogkleppen op, op voorhand te procederen tot aan de hoge raad.

Dit gaf de indieners voldoende comfort om de motie in te trekken.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier