h

'Hallelujah' en 'Have you ever been Mellow???'

8 december 2017

'Hallelujah' en 'Have you ever been Mellow???'

Foto: AJ Breur

Breur te gast bij Midland FM

Op donderdag 7 december was SP-fractievoorzitter Jan Breur te gast in het programma 'Midland Politiek'. Hier sprak hij over een aantal actuele onderwerpen, de reden dat hij SP'er is, en komende verkiezingen. Ook werden er twee muzieknummers naar zijn keuze ten gehore gebracht - op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke combinatie...

Het eerste nummer was 'Have you ever been Mellow???' van de Party Animals. Dit, omdat het het lijflied van zijn jeugd is - en de start van zijn liefde voor gabbermuziek markeerde.
Daar staat het tweede nummer, 'Hallelujah' van Jeff Buckley in schril contrast tegenover. Een nummer dat gevuld is met verbittering, wanhoop en de pijn van het leven.
"Ik heb nog overwogen om het origineel, van Leonard Cohen, uit te kiezen," lichtte Breur toe, "want ik vind beide versies even mooi. Maar... als een cover het presteert om te kunnen wedijveren met het origineel, dan verdient dat absoluut de aandacht."

Van jongs af aan...

De politieke interesse van Breur zat er al jong in.
"Ik zat in groep 5 van de basisschool, en er gebeurde van alles in de wereld," vertelde hij. "De val van de Berlijnse Muur, de vrijlating van Nelson Mandela... en mijn meester wist daar op een goede manier mee om te gaan, en ook de politieke kant van deze gebeurtenissen goed uit te leggen. Daar is de kiem gelegd."

Hij sloot zich aan bij de SP, nadat hij hen in 2001 tegen het lijf liep op de Megafestatie in Utrecht. Hij bood aan om eens wat activiteiten op te leuken als DJ - en het contact leidde tot lidmaatschap. Kort daarna werd de afdeling Veenendaal gestart, waarbij hij nauw betrokken was. En toen ze in 2006 klaar waren om voor het eerst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, werd Breur naar voren geschoven als lijsttrekker.

Rondweg Oost

Eén van de politieke onderwerpen waarover de gemeenteraad zich moet buigen is de Rondweg Oost. De gemeenteraad mag Provinciale Staten een advies geven. Moet de weg verbreed worden of niet?

Wat de SP betreft is dat eigenlijk een gepasseerd station. De weg had al bij de aanleg 2x2-baans moeten zijn. Nu kan dat niet meer, omdat er een wijk aan ligt. Om de problemen op te lossen, ziet de SP veel meer in de variant die omwonenden hebben aangedragen - waarbij onder andere de rotondes worden opgewaardeerd.

Koopzondag

De immer terugkerende discussie van de koopzondag was ook onderwerp van gesprek in de uitzending. Dit, vanwege het stadsgesprek wat aanstaande woensdag plaatsvindt, omwille van een initiatiefvoorstel om de winkeltijdenverordening aan te passen en de winkels vaker open gaan op zondag.

De SP zit niet te wachten op het voorstel. De partij is tevreden met de regeling zoals die nu is (en door de SP zelf is uitgedacht) en er hebben zich geen feiten in het draagvlak onder winkeliers en hun personeel voorgedaan om dat te herzien.

De regeling die nu bestaat is volgens Breur de beste oplossing.
"Niemand heeft precies wat 'ie wil," zei hij, "maar iedereen kan ermee uit de voeten. Dat kun je wel zien aan de inspraak. De evaluatie in september vond niemand de moeite waard om voor naar het gemeentehuis te gaan, maar toen er werd voorgesteld met een nieuwe regeling te komen was het ineens dringen bij de microfoon voor het burgerspreekrecht en wordt er ook nog een stadsgesprek georganiseerd."

Sociaal Domein

Foto: Koffie, Cake & WMO

Vooruitblikkend op de komende verkiezingen, gaf Breur aan dat de SP afwil van de eigen bijdragen in de WMO.
"Als je ziek wordt, of vanwege ouderdom of een handicap ondersteuning nodig hebt, is dat geen keuze. Het overkomt je," lichtte Breur toe. "In een samenleving waarbij we naar elkaar omkijken hoort daar geen prijskaartje bij. Zeker omdat het niet nodig is. We houden jaarlijks miljoenen over in het sociale domein. En daarbij komt er bij die eigen bijdragen ook nog eens de nodige bureaucratie kijken... dat moet je niet willen!"

Ook vertelde Breur over 'Koffie, Cake & WMO'; een initiatief van Yolande de Meer, dat ondersteund wordt door de SP. Op 'Koffie, Cake & WMO' kunnen mensen, die met de WMO te maken hebben, op een laagdrempelige manier hun ervaringen, tips, vragen en oplossingen uitwisselen onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake.
Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest: in de Duivenwal, de Kleine Beer en de Egelantier.

Cultuur

Tot slot kwam ook de cultuur ter sprake. Wat de SP betreft, mag Veenendaal in zijn handen knijpen met zo'n gedreven cultuursector. Er is alleen één belangrijk probleem: de huurprijzen van de accomodaties. Van het geld dat de gemeente in cultuur steekt, pakt het een groot deel terug in de vorm van huur. Hierdoor zijn de middelen die de sector heeft om kwaliteit te bieden behoorlijk beperkt. Wie op 21 maart SP stemt, stemt ervoor dat de cultuursector voldoende budget heeft om goede kwaliteit tegen een gunstige prijs te bieden.

Foto: Cor van Londen

Ook is een stem op de SP een stem voor behoud van het volledige stadsstrand. De gemeenteraad wil niet voldoende geld uittrekken om het strand in haar huidige vorm te behouden; de SP hecht juist waarde aan de plek waar mensen laagdrempelig elkaar kunnen ontmoeten en dingen organiseren - centraal in het centrum.
Gedurende de zomer heeft de partij deelgenomen in de actie 'Red Ons Stadsstrand', die bijna elfduizend handtekeningen opleverde voor behoud van het volledige strand.

Dankwoord

Foto: AJ Breur

De SP dankt Midland FM, presentator Jakob Germs en technicus Ruben voor de genoten gastvrijheid.

Reactie toevoegen

U bent hier