h

Weg met Eigen Bijdrage in de WMO

8 september 2016

Weg met Eigen Bijdrage in de WMO

Foto: SP Veenendaal

Komende week wordt er in de raadscommissie gediscussieerd over de toekomst van de Eigen Bijdragen in de WMO. Wat de SP betreft, kan de Eigen Bijdrage maar beter worden afgeschaft.

Voor veel mensen is de Eigen Bijdrage teveel gevraagd. Zij zien dan af van de zorg en ondersteuning die ze wel echt nodig hebben. Dit zorgt voor grote problemen in de toekomst.

Uit een onderzoek dat de SP eind vorig jaar deed onder 59 zorggebruikers in Veenendaal, blijkt dat  mensen door de toename van zorgkosten gemiddeld €171,- per maand minder te besteden hebben. Dit resulteert ondermeer in het niet of moeilijker kunnen opbrengen van de vaste lasten.

In mei van dit jaar trok de vereniging Professionals in NAH aan de bel over de immense stijging van de eigen bijdrage die mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel moeten neertellen voor hun begeleiding: een stijging van €14,20 naar €50,- per uur.

De gemeente Veenendaal kan prima zonder de Eigen Bijdrage. De afgelopen jaren is er miljoenen aan zorggeld overgebleven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de 'reserve sociaal domein', oftewel de zorgspaarpot.

Daarbij wordt er met het afschaffen van de Eigen Bijdrage ook bespaard op onnodige bureaucratie.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. De basis moet op orde zijn. Juist door de 'lichtere' zorg en ondersteuning laagdrempelig te houden, voorkom je de grotere problemen in de toekomst - die duurdere zorg vergen. De Eigen Bijdrage belemmert die laagdrempeligheid.

Nationaal Zorgfonds

Foto: Peter van de Rovaart

Op landelijk niveau zet de SP zich in voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Dit Zorgfonds moet de commerciële zorgverzekeraars gaan vervangen. Er is al veel steun voor dit initiatief.

Volgens een peiling van Maurice de Hond staat 70% van de Nederlandse bevolking hierachter. Er zijn reeds 129.000 steunbetuigingen ingezameld. Ook in Veenendaal zamelt de SP geregeld steunbetuigingen voor dit initiatief.

Een steunbetuiging uiten, of informatie hierover inwinnen, kan via nationaalzorgfonds.nl

Reactie toevoegen

U bent hier