h

Eigen Bijdrage: een belemmering

20 mei 2016

Eigen Bijdrage: een belemmering

Foto: Toke van de Rovaart

De raadscommissie heeft afgelopen donderdag het advies gegeven om de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning nog niet vast te stellen. De Eigen Bijdrage vormt hiervoor de belangrijkste belemmering.

In de commissievergadering maakten dhr. Slager en mevr. Rijken gebruik van hun burgerspreekrecht. Zij hebben vanuit hun betrokkenheid bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletstel veel te maken met zorg en begeleiding. Eerder hadden diverse raadsleden al een mail ontvangen van Professionals in NAH (= Niet Aangeboren Hersenletsel). De organisatie maakt zich ernstige zorgen over de hoogte van de Eigen Bijdrage die wordt gevraagd aan mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding.

Betaalde men voorheen €14,20 per uur voor begeleiding bij NAH; nu is dat €50,- per uur. Voor veel mensen is dat niet op te brengen. Zeker niet wanneer zij hun inkomen scherp zien dalen, en de zorgkosten aan alle kanten zien stijgen.

In het verleden heeft ervaringsdeskundige Yolande de Meer op verschillende gelegenheden gesproken over de problematiek die erbij komt kijken als je van zorg afhankelijk bent. Hierbij kwam de Eigen Bijdrage ook regelmatig aan bod. Zij sprak onder andere op het Novemberdebat van vorig jaar.

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Niet aan dovemansoren...

De zorgen over de hoge Eigen Bijdrage waren niet aan dovemansoren gericht. Veel partijen bleken de zorgen te delen. Uiteraard ook de SP.

Wat de SP betreft is de Eigen Bijdrage niet nodig om zorg betaalbaar te houden - gezien de forse bedragen die er jaarlijks overblijven op zorg.
Voor het 'stimuleren van de zelfredzaamheid' acht de SP de Eigen Bijdrage evenmin nodig. De meeste mensen maken zich immers niet voor de lol afhankelijk van zorg.

Gevreesd wordt dat de Eigen Bijdrage leidt tot financiële problemen, of tot het stopzetten van de benodigde zorg (ongewenste zorgmijding). Om dit te voorkomen willen verschillene partijen in de Verordening inbedden dat de Eigen Bijdrage geen beletsel is om zorg aan te vragen die nodig is.
Het vergt wat tijd om dat op de goede manier te doen, waardoor de Verordening dus nog even niet kan worden vastgesteld.

Dus is de Eigen Bijdrage niet alleen een belemmering voor het aanvragen van zorg, maar ook voor het vaststellen van de verordening...

Eerder deze week achtte de raadscommissie het Accomodatiebeleid ook al niet besluitrijp.

Nationaal Zorgfonds zonder Eigen Risico
Foto: Jan Breur

Op landelijk niveau klinkt ook de roep om de uit de pan rijzende zorgkosten een halt toe te roepen. Met de enorme winsten die Zorgverzekeraars in hun zakken steken zijn de enorme bedragen die de burger moet betalen niet meer te rechtvaardigen. Het Eigen Risico is in feite een boete op ziek zijn, en vormt net als de Eigen Bijdrage in de WMO een belemmering om de benodigde zorg aan te vragen.

Een manier om die scheefgroei tegen te gaan, is door de Zorgverzekeraars te vervangen voor een Nationaal Zorgfonds zonder Eigen Risico. Hier wordt steeds meer voor gepleit.
Ook u kunt uw steun uitspreken voor het Nationale Zorgfonds. Kijk op nationaalzorgfonds.nl.

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier