h

Escape, Voedselbank, Speel-O-Theek...

18 mei 2016

Escape, Voedselbank, Speel-O-Theek...

Foto: Jan Breur

In de commissievergadering van 17 mei is er gesproken over het Accomodatiebeleid. Het resultaat van deze bespreking is dat de besluitvorming over dit beleid is uitgesteld vanwege een aantal losse eindjes.

Die losse eindjes betreffen functies die niet onder het gemeentelijke beleid vallen, maar wel belangrijk zijn in de samenleving. Hierbij valt te denken aan de Voedselbank en de Speel-o-theek.
Hoewel Wethouder Beckerman aangaf dat het College niet van plan is deze instanties op straat te zetten, biedt het Accomodatiebeleid hen formeel geen ruimte.

Dit was aanleiding voor kritiek van diverse fracties in de gemeenteraad, waaronder de SP. Raadscommissielid Sietse van der Bij: "We mogen deze instanties niet over het hoofd zien. Ze hebben een belangrijke functie in de samenleving; als gemeente moeten we dit juist ondersteunen."

Externe accomodatie

Zowel SGP als SP vroegen tijdens de bespreking aandacht voor het benutten van accomodaties van derden. SP'er Van der Bij noemde daarbij het voorbeeld van de niet-gemeentelijke sporthallen.

Bij de vaststelling van het Sportbeleid, eerder dit jaar, had de SP al een voorstel gedaan voor betere benutting van deze sporthallen. Dit voorstel kreeg toen geen steun van de andere partijen.

Van der Bij ziet de optie echter nog steeds als kansrijk: "Er ontstaat een win-win situatie. De gemeente wordt in staat gesteld iets te accomoderen; de verenigingen kunnen inkomsten genereren."

Escape

Ook stelde Van der Bij namens de SP enkele vragen over Escape. Het pand staat momenteel in de verkoop.

De SP wilde graag weten of er zich al een koper had gemeld, en of er interesse is vanuit het veld om het pand haar oude functie terug te geven. Ook wilde de partij weten of het pand goed te verkopen is, gezien de indeling en bouwkundige staat ervan.

Ook vroeg de SP of het college bereid was om een aantrekkelijkere prijs te bieden aan de potentiële koper die de intentie heeft om hier weer - samen met vrijwilligers - een Poppodium te openen. Dit zou immers het culturele klimaat in Veenendaal ten goede komen.

In december besloot de gemeenteraad, met steun van de SP, om geld beschikbaar te stellen voor de activiteiten van een Pop- en Cultuurpodium. Over het pand, waarin deze activiteiten zouden moeten plaatsvinden is niets gezegd.
Wat de SP betreft hoeven die activiteiten niet persé georganiseerd te worden in het oude Escape-pand, maar zo lang het er nog onverkocht staat blijft het voor de partij een serieuze mogelijkheid.

Reactie toevoegen

U bent hier