h

Sport en recreatie

Lees hier artikelen en documenten die met sport, bewegen en recreatie te maken hebben...

20 juli 2023

Plas

Foto: SP Stichtse Vecht

De laatste Statenvergadering voor het reces

Haast ongemerkt zijn de Provinciale Staten van Utrecht het reces ingegleden. Voor de laatste vergadering van het politieke seizoen lag er geen Kadernota klaar met grootse plannen. Niet omdat Gedeputeerde Staten zich, zoals het Veense gemeentebestuur, heeft laten verlammen door een angstig toekomstvisioen over een ravijnjaar. Nee, er was geen Kadernota omdat de rol van het zittende College is uitgespeeld: de onderhandelingen van de nieuwe coalitie zaten in de afrondende fase.
Dus de laatste Statenvergadering was relatief licht, mondde niet uit in nachtwerk. En dat is ook wel eens fijn.

Lees verder

Over de drank- en horecaverordening…

Wedstrijdschema's en borrelbetutteling

Foto: SP Veenendaal

Onder het voorzitterschap van SP'er Jan Breur besprak de gemeenteraad op donderdag 22 juni de drank- en horecaverordening. Hoewel die uiteindelijk unaniem is aangenomen, ging daar een behoorlijke discussie aan vooraf. Meerdere voorstellen zijn ingediend.

Lees verder
23 juni 2023

Biertje na de westrijd. Ook als je laat speelt.

Foto: Sietse van der Bij voor Teus Nieboer en Jan Breur / Teus Nieboer

Voorstel SP/ProVeenendaal:
maatwerk voor sportclubs

Volgens de Drank- en Horecaverordening mogen sportverenigingen na middernacht geen (alcoholische) drank meer schenken. Deze regel is voor een aantal verenigingen problematisch, omdat die laat op de avond nog wedstrijden spelen - en dan dus geen biertje na de wedstrijd meer kunnen tappen. Daarom dienden SP en ProVeenendaal een motie in, waarin ze vroegen om maatwerk voor die verenigingen.

Lees verder

Biertje na de wedstrijd. Moet kunnen, toch?

Drank- en horecaverordening besproken

Het College van Burgemeester en Wethouders wil de Drank- en Horecaverordening aanpassen. Maar die aanpassing maakt het niet mogelijk dat sportverenigingen na een late wedstrijd nog een welverdiend pilsje kunnen schenken. Om middernact moet de tap dicht...

Lees verder
7 juni 2023

Toch nog avondvierdaagse

Foto: AJ Breur

Dankzij vrijwilligers

Door een tekort aan vrijwillige verkeersregelaars dreigde de Avondvierdaagse dit jaar niet door te kunnen gaan. Een oproep van de organisatie, om vrijwilligers zich te laten melden, heeft haar vruchten afgeworpen. Deze week gingen in Veenendaal alsnog grote groepen enthousiaste wandelaars van start.

Lees verder
10 mei 2023

Avondvierdaagse in gevaar

Dringend verkeersregelaars gezocht

Kan de Avondvierdaagse in Veenendaal dit jaar plaatsvinden?
Dan zijn er wel meer verkeersregelaars nodig. Op dit moment zijn dat er nog te weinig. Kan en wil jij helpen? Meld je dan aan via
avondvierdaagseveenendaal@gmail.com

Lees verder
24 april 2023

Veenendaal in de prijzen, dankzij actie SP

Foto: Cor van Londen

Stadsstrand 'meest inspirerende binnenstadproject'

Het Veenendaalse staddstrand heeft een prijs gewonnen voor 'meest inspirerende binnenstadproject'. Tijdens de 'Dag van de Binnenstad' won ons stadsstrand de prijs op het thema 'leefbaar en sociaal'. Maar het had weinig gescheeld of Veenendaal had überhaupt geen stadsstrand gehad. Dankzij een actie van de SP is het stadsstrand er nog...

Lees verder
31 maart 2023

Op bezoek bij sportverenigingen

Foto: SP Veenendaal

SPort begint met twee letters...

De gemeenteraad bezocht gisteravond (donderdag 30 maart) de sporteverenigingen die gevestigd zijn in Sportpark Panhuis. Namens de SP waren fractievoorzitter Jan Breur en vice-fractievoorzitter/sportwoordvoerder Sietse van der Bij aanwezig. Sport is erg belangrijk voor de SP.

Lees verder
27 december 2022

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

Foto: SP Veenendaal

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

In 2022 is er volop actie gevoerd. Grote acties, kleine acties; voor zaken zowel dicht bij huis als verder weg. De situatie in Oekraïne drukte een groot stempel op dit actiejaar, met name in de eerste maanden. In de tweede helft van het jaar groeide een koopkrachtactie uit tot een volkspetitie om de energie te nationaliseren. En onderwijl streed de SP onverminderd voort voor betaalbare woningen, voldoende klaslokalen, en de acceptatie en inclusie van ieder mens.

We blikken terug...
Lees verder
15 november 2022

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

Sportvoorziening is geen speeltoestel

De nieuwe skatebaan zal een stuk beter worden onderhouden dan de oude. De SP heeft, mede namens een aantal andere partijen, een voorstel ingediend bij de begroting om de skatebaan te onderhouden op het niveau van een sportvoorziening. Een ruime meerderheid steunde deze motie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier