h

Sport en recreatie

Lees hier artikelen en documenten die met sport, bewegen en recreatie te maken hebben...

24 februari 2018

Geef sportaccomodaties meer mogelijkheden

Foto: Jan Breur

Sportcafé 2018

"De SP heeft een voorstel gedaan om verenigingen met een eigen accomodatie meer mogelijkheden te geven voor verhuur," sprak SP'er Sietse van der Bij op het sportcafé van afgelopen woensdag (21 februari). "Hiervoor kregen we echter geen steun van de andere partijen."

Lees verder

Van alles niets

Donderdag 22 februari koos de gemeenteraad een richting voor het stadsstrand. Er is gekozen voor de 'voorkeursvariant' van het College, waarbij een groot deel van het stadsstrand wordt afgeschermd met een gebouw.

Lees verder
23 februari 2018

Richting kiezen voor het Stadsstrand

Foto: SP Veenendaal

Raad gaat voor collegevoorstel

SP blijft gaan voor volledig behoud

VOOR ELKAAR: De coördinatie van evenementen op het stadsstrand is voor het komende zomerseizoen gewaarborgd.

VOOR ELKAAR: Inwoners krijgen inspraak in de verdere inrichting van het stadsstrand.

Tijdens de bespreking van de stadsstrandplannen, gisteravond (donderdag 22 februari) zegde Wethouder Stroobosscher dit toe aan de SP. De voorstellen die de SP hiervoor had, hoefden dus niet in stemming te worden gebracht.
Het grote vraagstuk was echter WAT er met het stadsstrand zelf ging gebeuren. Wat is de richting die de raad koos?

Lees verder
21 februari 2018

Regiobrede petitie: Gratis plens in het Hens

Foto: Henschotermeer

SP Veenendaal doet mee!

"Een vrije plens in het Hens!" dat is de slogan van de handtekeningenactie om het Henschotermeer gratis toegankelijk te houden voor bezoekers en te voorkomen dat er een hek omheen komt.

Vanaf vandaag kan door burgers op petitie.nl de digitale handtekening worden gezet onder de volgende zin: Gratis toegang tot het Henschotermeer, geen hek en goed voor de natuur.

teken de petitie

Lees verder
21 februari 2018

Stadsstrand; het behouden waard.

Afgelopen zomer hebben bijna elfduizend mensen de petitie 'Red Ons Stadsstrand' getekend. Dat heeft zijn impact gehad op de politiek. Er wordt nu al een veel groter deel van het stadsstrand behouden, dan dat vorig jaar het plan was.

Lees verder
19 februari 2018

Voor behoud van het VOLLEDIGE stadsstrand

Foto: Baukje Hiemstra

TEAM SP actief in de hoofdstraat

Aanstaande donderdagavond vergadert de gemeenteraad. Wederom staat het stadsstrand op de agenda. Daarom stond de SP afgelopen zaterdag (17 februari) in de hoofdstraat, om daar weer eens met de mensen te praten over dit onderwerp.

Lees verder
18 februari 2018

Overbewinkeld

"Veenendaal is overbewinkeld," zei een van de mensen die we spraken in het centrum. We waren op zoek naar de opinie van de Veenendalers over de plannen van het stadsstrand.

Lees verder
15 februari 2018

Stadsstrand besproken in raadscommissie

Foto: Jan Breur

raad stevent af op compromis

Na het stadsgesprek van 8 februari, is afgelopen dinsdag (13 februari) het stadsstrand besproken in de raadscommissie. Hier vond de oordeelsvorming plaats over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders. In deze 'voorkeursvariant' wordt er gebouwd op het strand. Het bouwwerk van drie verdiepingen wordt gezien als een 'mooi compromis'.

De SP blijft echter gaan voor behoud van het VOLLEDIGE stadsstrand.

Lees verder

STADSSTRAND: Hoed u voor middelmaat

Afgelopen donderdag, 8 februari, waren vele Veenendalers naar het gemeentehuis gekomen om te praten over de toekomst van het stadsstrand. Moet het stadsstrand blijven, zoals de SP en elfduizend Veenendalers willen? Of moet er op worden gebouwd?

Lees verder

'Leeg' Stadsstrand...

Afgelopen donderdag, 8 februari, hebben Veenendalers tijdens een stadsgesprek kunnen roeren over de toekomst van het Stadsstrand. In diverse media is hier aandacht aan besteed. Hieronder 'De Gelderlander', die een aanwonende van het strand aan het woord laat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier