h

Geef sportaccomodaties meer mogelijkheden

24 februari 2018

Geef sportaccomodaties meer mogelijkheden

Foto: Jan Breur

Sportcafé 2018

"De SP heeft een voorstel gedaan om verenigingen met een eigen accomodatie meer mogelijkheden te geven voor verhuur," sprak SP'er Sietse van der Bij op het sportcafé van afgelopen woensdag (21 februari). "Hiervoor kregen we echter geen steun van de andere partijen."

Van der Bij bracht dit ter sprake tijdens de interactieve spreekbeurt van Johan Wakkie, genaamd "Sport als verbindende schakel". Wakkie benadrukte de positieve werking van beweging op de hersenen - hij werkt veel samen met Dr. Erik Scherder - en betoogde dat een sportaccomodatie meer moet zijn dan een 'gesloten terrein' dat enkel toegankelijk is voor de leden, maar dat het ook iets moet zijn voor de gemeenschap als geheel. Als verbindende schakel.

De SP bepleitte daarom dat sportverenigingen met een eigen accomodatie (in casu Spitsbergen en SKF) meer mogelijkheden zouden moeten krijgen voor verhuur. Dit houdt tevens de contributie laag, omdat huurinkomsten bijdragen in de afdelingsfinancieën. (Daarom bepleitte de SP vorig jaar overigens ook om de reclame-mogelijkheden voor verenigingen uit te breiden.)

Foto: Jan Breur

Johan Wakkie vertelt over het brein...

Toen de SP op 31 maart 2016, bij behandeling van het Beleidskader Sport, voorstelde om de verhuurmogelijkheden van de niet-gemeentelijke accomodaties te verruimen, gaven de andere partijen echter niet thuis.

Wakkie had in zijn toespraak ook oog voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Sportdeelname is vaak te duur voor hen. Want er komt meer bij kijken dan alleen contributie: er moet een en ander worden aangeschaft, en er moet bijgedragen in allerlei potjes...
Het Jeugdsportfonds kan hierin gedeeltelijk een uitkomst bieden, maar is niet zaligmakend. Het bereik van het Sportfonds is beperkt, en ouders schamen zich soms te erg om een aanvraag te doen bij het fonds.

SP-lijsttrekker Jan Breur wees op een regeling die Wethouder Peter Verschuren (SP) ooit in Groningen heeft ingevoerd als onderdeel van het Groninger Armoede Pact. Hierin kunnen ouders de contributie voor hun kinderen 'verdienen' door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Het was zeker niet de eerste keer dat Breur deze regeling noemde, en hij vroeg zich af welke sportverenigingen een dergelijke regeling kende.
Korfbalvereniging SKF reageerde hierop: zij treffen regelingen met ouders voor wie het lidmaatschap voor hun kinderen te duur is. Dat gaat echter niet op een sterk geformaliseerde manier, maar heel menselijk.
De SP is blij, dat verenigingen dit met ouders kunnen regelen...

Reactie toevoegen

U bent hier