h

Sport is meer dan bewegen

1 april 2016

Sport is meer dan bewegen

Foto: SP Veenendaal

In haar vergadering van 31 maart heeft de gemeenteraad het 'Beleidskader Sport' vastgesteld. Voor de SP is het belangrijk dat iedereen sport kan beoefenen ~ een hoge contributie helpt daar niet bij.

Daarom diende Jan Breur namens de SP een voorstel in.

De SP wil dat sportverenigingen met een eigen sporthal (dat zijn op dit moment Spitsbergen en SKF korfbal) meer mogelijkheden krijgen om hun accomodatie te verhuren. Dit maakt het voor hen mogelijk om de contributie laag te houden.

Huurinkomsten

Sportvereningingen met een eigen (niet-gemeentelijke) sporthal, mogen niet concurreren met de gemeente. Daarom mogen zij hun accomodatie alleen verhuren als de gemeente daar toestemming voor geeft. En de gemeente geeft alleen toestemming, als de gemeentelijke sporthallen niet beschikbaar zijn.

Door de realisatie van de sporthal in Veenendaal Oost, hebben deze verenigingen hun huurders daar naartoe zien vertrekken ~ en de huurinkomsten met hen.
(In ieder geval) bij SKF leidde dit tot een forse contributieverhoging, om de verenigingsfinanciën op orde te houden.

Voorstel

Om dit tegen te gaan, wil de SP de mogelijkheden voor deze verenigingen, om hun hal te verhuren, verruimen. SP-fractievoorzitter Jan Breur diende daarvoor een voorstel in.

Wethouder Beckerman vond het voorstel niet nodig. In het beleidskader werd al ruimte gegeven aan die verenigingen om te verhuren, zei hij.
De SP vindt die ruimte echter te beperkt; en wel om de volgende twee redenen:

  1. De omslachtige regel dat eerst de gemeentelijke hallen vol moeten zitten, alvorens de verenigingshallen verhuurd mogen worden, zit er nog steeds in.
  2. In het beleidskader wordt enkel gerept over verhuur ten behoeve van bewegingsonderwijs; de SP wil ook incidentele verhuur voor de verenigingen mogelijk maken.

Bij de stemming bleek de SP alleen te staan. Het voorstel kreeg geen steun van de andere partijen; en is dus afgewezen.

Foto: Rob van Manen

Foto: Rob van Manen

Reacties

Helaas Jan, maar deze strijd is nog niet klaar. We strijden voort!

Reactie toevoegen

U bent hier