h

Richting kiezen voor het Stadsstrand

23 februari 2018

Richting kiezen voor het Stadsstrand

Foto: SP Veenendaal

Raad gaat voor collegevoorstel

SP blijft gaan voor volledig behoud

VOOR ELKAAR: De coördinatie van evenementen op het stadsstrand is voor het komende zomerseizoen gewaarborgd.

VOOR ELKAAR: Inwoners krijgen inspraak in de verdere inrichting van het stadsstrand.

Tijdens de bespreking van de stadsstrandplannen, gisteravond (donderdag 22 februari) zegde Wethouder Stroobosscher dit toe aan de SP. De voorstellen die de SP hiervoor had, hoefden dus niet in stemming te worden gebracht.
Het grote vraagstuk was echter WAT er met het stadsstrand zelf ging gebeuren. Wat is de richting die de raad koos?

Denk: uitstel

De fractie van DENK stelde aan het begin van de vergadering voor om het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen. Zodoende heeft de kiezer van Veenendaal nog wat te zeggen over het stadsstrand.
De meeste partijen waren hier tegen. Het voorstel kreeg enkel steun van ProVeenendaal en de SP.

SP: Behoud het hele stadsstrand

Toen het onderwerp alsnog in behandeling werd genomen, was het de SP die pleitte voor behoud van het volledige stadsstrand. Dat is immers waar elfduizend mensen voor getekend hebben bij de petitie 'RED ONS STADSSTRAND'. Het Collegevoorstel, waarin het strand wordt verkleind en afgeschermd door een gebouw, vindt de SP maar niets.

SP-Fractievoorzitter Jan Breur:
"Een wijs mens zei eens: 'Sluit compromissen waar dat kan. Maar waar dit niet kan, doe het niet. Plant jezelf stevig als een boom in de grond, en als iedereen zegt dat je moet bewegen, zeg dan: nee, beweeg zelf maar.'
Het voorstel van een college is een compromis dat wij niet kunnen sluiten. Het probeert de wens om het stadsstrand te behouden, de wens van elfduizend mensen, te verzoenen met de centrumplannen uit de wereld van tien, vijftien jaar geleden. Het probeert van alles een beetje te zijn, en is dus van alles niets."

Hij diende een voorstel in om het volledige stadsstrand te behouden, en werd hierin gesteund door DENK en D66 - wat niet voldoende was voor een meerderheid.

Foto: SP Veenendaal

Groene waarde

D66 diende, samen met het CDA, ook een alternatief voorstel in. Zij stelden voor om te gaan voor 'De Groene Waarde' - een plan van o.a. architect Johan Huibers.
Hierin blijft het stadsstrand nagenoeg ongeschonden, maar wordt er een groene toren toegevoegd aan de gevel van de action.

De SP kon dit voorstel steunen, omdat het stadsstrand ermee intact blijft. En het groene design van de toren is gewaagd en doet Veenendaal ontsnappen aan de middelmaat. Juist groen in het centrum is van groot belang.

Net als de SP zijn de bedenkers van 'De Groene Waarde' niet bijster onder de indruk van de collegeplannen. Breur citeerde architect Johan Huibers dan ook, met de woorden "kiezen voor het compromis is kiezen voor middelmaat."

De gezamenlijke stemmen van D66, CDA en SP waren niet voldoende voor een meerderheid.

Tegenstemmen

Omdat noch het behoud van het stadsstrand, noch 'De Groene Waarde' op een meerderheid kon rekenen, stemde de SP uiteindelijk tegen het plan. Ook DENK stemde tegen.
De overige partijen stemden voor het Collegeplan. Er gaat dus gebouwd worden op het stadsstrand.

Hoewel de SP liever het volledige stadsstrand had behouden zien worden, is het eindresultaat toch iets om trots op te zijn. Er blijft veel meer van het strand over dan vorig jaar nog werd beoogd. Dat is in zichzelf al een succes.
Niet het succes van welke politieke partij dan ook.
Nee.
Het is het succes van de ELFDUIZEND ONDERTEKENAARS, die door zich uit te spreken de politiek een andere koers hebben laten varen.

Met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Reactie toevoegen

U bent hier