h

Plas

20 juli 2023

Plas

Foto: SP Stichtse Vecht

De laatste Statenvergadering voor het reces

Haast ongemerkt zijn de Provinciale Staten van Utrecht het reces ingegleden. Voor de laatste vergadering van het politieke seizoen lag er geen Kadernota klaar met grootse plannen. Niet omdat Gedeputeerde Staten zich, zoals het Veense gemeentebestuur, heeft laten verlammen door een angstig toekomstvisioen over een ravijnjaar. Nee, er was geen Kadernota omdat de rol van het zittende College is uitgespeeld: de onderhandelingen van de nieuwe coalitie zaten in de afrondende fase.
Dus de laatste Statenvergadering was relatief licht, mondde niet uit in nachtwerk. En dat is ook wel eens fijn.

Dat het College van Gedeputeerde Staten geen plannen had voor de toekomst, wilde niet zeggen dat de SP die ook niet had. Integendeel!
Zoals gebruikelijk diende ik een motie in om het OV terug te brengen naar het pré-coronaniveau - als eerste stap naar een echt goed dekkend OV-netwerk voor de hele provincie. En zoals gebruikelijk was daar geen meerderheid voor.
De PvdA had wel een hele bijzondere reden om tegen deze motie te stemmen: zij vonden hem niet ambitieus genoeg. Je zou denken dat ze dan zelf met een ambitieuzer voorstel kwamen (wat ik graag had gesteund), maar dat deden ze ook niet. Wel gaven ze aan dat er misschien wel iets over het OV in het nieuwe coalitieakkoord zou worden opgenomen wat mij mogelijk aan zou spreken.
Na het reces dus meer hierover...

Met het reces binnen handbereik, werd er ook gesproken over de recreatiegebieden. En de voorzieningen - of het gebrek daaraan - aldaar.
In de gemeente Stichtse Vecht was de SP een petitie gestart om sanitaire voorzieningen te realiseren bij de Maarsseveense Plassen. Want die zijn er nog niet.
Om die petitie politieke rugdekking te geven, diende ik een motie in om de Gedeputeerde hierover in gesprek te laten gaan met de betrokken gemeenten en organisaties. Zodat je kunt plassen bij de Plassen.
Enfin, wie aan Stichtse Vecht komt, komt aan Mieke Hoek (50plus). De vleesgeworden stem van Stichtse Vecht in Provinciale Staten.
"Bent u op de hoogte dat er wel toiletten zijn in het betaalde gedeeltelijk de Maarsseveense plassen?" Vroeg ze, vanaf de interruptiemicrofoon.
"Daarvan ben ik op de hoogte," antwoordde ik (mijn Stichtse Vechtse partijgenoten hadden mij goed bijgepraat), "maar in tegenstelling tot wat er beweerd wordt, mogen bezoekers van het vrij toegankelijke gedeelte daar geen gebruik van maken."
Ik wilde nog zeggen dat ik ook op de hoogte was van het pannekoekenhuis, maar de Commissaris kapte mij af. Wat er met het pannekoekenhuis aan de hand is, zal voor de andere Statenleden dus voor altijd een mysterie blijven...

De PVV had een algemener getinte motie over dit onderwerp. Zij wilden dat er een beleid voor sanitaire voorzieningen bij recreatiegebieden zou komen.
Hun woordvoerder op dit onderwerp, Sjors Nagtegaal, had een maand eerder al een onuitwisbare indruk gemaakt mijn zijn maiden-speech. Hierin zette hij zijn idee over vrijheid uiteen, en omschreef op poëtische wijze een scène waarin hij op de vroege ochtend op zijn balkon stond met in zijn ene hand een sigaret en in zijn andere hand... iets... anders...
Ook nu stelde hij niet teleur. Niet alleen had hij zijn motie 'niet kakken tussen de takken' genoemd; hij omschreef in zijn betoog ook nog eens een scène waarin hij tijdens een bezoek aan een zwemplas door de omstandigheden gedwongen werd om juist dat te doen. Kakken tussen de takken.
Voor de PvdA was dit een te harde breuk met het decorum, en hun fractievoorzitter gaf aan niet gediend te zijn van moties met dergelijke titels. Nagtegaal liet zich hierdoor niet uit het veld slaan, en gaf aan dat dit soort reacties precies de reden waren dat hij de politiek in was gegaan: er moest meer humor komen.
Voor de PVV is humor dus poep en plas.
Staat genoteerd.

Met die wijsheid konden we het reces in - dachten we. Het tegendeel bleek echter waar: nog één keer moesten we opdraven.
Een week na die laatste vergadering werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd, en werd er op verzoek van de rechtse oppositie een vergadering belegd zodat iedereen hierover z'n preliminaire plasje kon doen.  Maar, zoals verwacht, hield iedereen z'n plas grotendeels op. Het grote debat over het akkoord vindt pas na het zomerreces plaats.
Eerst vakantie. Ontspannen.
Misschien eens een van de prachtige recreatiegebieden in onze provincie bezoeken. De Maarsseveense Plassen schijnen erg leuk te zijn.
Er zijn alleen nog geen sanitaire voorzieningen...

Wordt vervolgd...


Zie ook:

Reacties

Hoog nodig dus voor de hoge Nood!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier