h

Sport en recreatie

Lees hier artikelen en documenten die met sport, bewegen en recreatie te maken hebben...

Skatebaan, stadspark en... misschien een strand?

Bij de start van het nieuwe seizoen.

Het politieke seizoen is weer van start gegaan.
Afgelopen dinsdag was de eerste beeldvormende avond, ondermeer bij het stadspark.

Lees verder
7 juli 2021

De klus geklaard...

Foto: Baukje Hiemstra

Kadernota: stemmingen en afscheid griffier...

Na twee avonden vergaderen zit het erop. De gemeenteraad heeft besluiten genomen over de Kadernota - de plannen voor de komende jaren - en een flinke stapel voorstellen van de verschillende politieke partijen. Omdat er voor de meeste partijen weinig spreektijd over was, bleven de discussies beperkt.
De tweede avond werd ingeluid met het afscheid van de griffier...

Lees verder
6 juli 2021

"Grenzeloze ijdelheid" en meer discussie...

Foto: SP Veenendaal

Eerste termijn Kadernota behandeld...

Lang heeft het niet gekund, maar gisteravond (maandag 5 juli) kwam de Gemeenteraad weer samen in de Raadszaal voor een openbare vergadering. De Kadernota, waarin de plannen voor de komende jaren staan, werd besproken; de afsluiting en het hoogtepunt van het politieke seizoen. De verschillende partijen dienden hun ideeën in en debatteerden hierover; vanavond (dinsdag 6 juli) gaan de debatten verder en wordt er gestemd...

Lees verder
30 mei 2021

Nog dit jaar een nieuwe skatebaan

Rest Stadspark heeft vertraging...

In de raadscommissie van deze maand heeft de SP vragen gesteld over de skatebaan. De plannen over het Stadspark hebben vertraging opgelopen; skaters maken zich zorgen over gevolgen die dit heeft voor van de skatebaan.
Want die is ECHT aan vernieuwing toe...

Lees verder
11 oktober 2020

Helderheid voor Hondenbezitters

Foto: Baukje Hiemstra

Eenduidigheid in Uitlaatregels

SP steunt SGP

De SP staat positief tegenover het initiatiefvoorstel van de SGP, dat duidelijkheid moet brengen in de regels voor het uitlaten van honden. Dat is ook niet verwonderlijk, want de SP heeft meegedacht aan dit voorstel. Met het voorstel wordt er eenduidigheid aangebracht in de vele regeltjes waar hondenbezitters tegenaan lopen.

Lees verder
28 februari 2020

Sport in de gemeenteraad

Foto: Jan Breur

Gezond en veilig voor iedereen

Van politiek wordt wel eens gezegd dat het topsport is. En dat klopt.
Maar in de politiek gaat het soms ook OVER sport. Dat was de afgelopen maand het geval. De gemeenteraad besprak het beleidskader 'Sport en bewegen 2020-2023'.
De SP zet zich in voor gezond en veilig sporten voor iedereen.

Lees verder
23 januari 2020

Sietse van der Bij - Clubheld van het jaar

Foto: Jan Breur

Zoals in 'de mensen van 2019' staat beschreven, is raadscommissielid Sietse van der Bij van onschatbare waarde voor SP Veenendaal. Maar niet alleen voor de SP is hij waardevol - ook voor zijn korfbalvereniging SKF staat hij klaar. Daarom is hij gekozen tot sportclubheld 2019 van de gemeente Veenendaal.

Lees verder
16 januari 2020

VVD krijgt nul op rekest

Quasi-inbesteding welzijnswerk

In juni vorig jaar besloot de gemeenteraad om te stoppen met het aanbestedingscircus in het welzijnswerk - nadat de SP hier jarenlang op gehamerd had. Alleen de VVD stemde tegen.
Diezelfde VVD probeerde afgelopen dinsdag
(14 januari) in de raadscommissie om de andere partijen hierop terug te laten komen - maar iedereen hield voet bij stuk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier