h

"Grenzeloze ijdelheid" en meer discussie...

6 juli 2021

"Grenzeloze ijdelheid" en meer discussie...

Foto: SP Veenendaal

Eerste termijn Kadernota behandeld...

Lang heeft het niet gekund, maar gisteravond (maandag 5 juli) kwam de Gemeenteraad weer samen in de Raadszaal voor een openbare vergadering. De Kadernota, waarin de plannen voor de komende jaren staan, werd besproken; de afsluiting en het hoogtepunt van het politieke seizoen. De verschillende partijen dienden hun ideeën in en debatteerden hierover; vanavond (dinsdag 6 juli) gaan de debatten verder en wordt er gestemd...

NK wielrennen voor raadsleden? Nee, bedankt!

Met verbijstering heeft de SP kennis genomen van een voorstel van Lokaal Veenendaal. Die wil namelijk dat er een NK wielrennen voor gemeenteraadsleden wordt georganiseerd. Wat de SP betreft een belachelijk idee.

"Zijn ze bij Lokaal Veenendaal nou helemaal van de pot gerukt?" Vroeg SP-gemeenteraadslid Jan Breur zich hardop af. "Wat voor nut dient een NK wielrennen voor raadsleden? Dat u van wielrennen houdt is uw goed recht. U kunt prima wielrennen, nodig een paar vrienden uit, doe dat vooral. Maar getuigt het niet van een grenzeloze ijdelheid, waar geen mens op zit te wachten, om hier een NK voor op poten te zetten?"

Terugkeervergoeding Franse Gat

In zijn eigen termijn bepleitte Breur namens de SP een terugkeervergoeding voor de bewoners van het Franse Gat, die vanwege de aanpak van de wijk elders moeten wonen. De SP wil dat de Franse Gatters terug kunnen naar hun oude buurt, zonder op kosten gejaagd te worden. Dit is belangrjk voor de sociale cohesie in de wijk.

"Het is een wijk waar de huizen niet meer voldoen aan de gewenste kwaliteit, maar waar de bewoners toch heel blij met elkaar zijn," aldus Breur. "Er is veel sociale cohesie in de wijk en het zou jammer zijn als die mensen uit elkaar worden gehaald als de wijk op de schop gaat."

De SP vroeg aan het College van Burgemeester en Wethouders om hiervoor te pleiten bij Patrimonium Woonservice. In reactie hierop liet wethouder Stroobosscher weten hiertoe bereid te zijn. Sterker nog; dit al gedaan te hebben.
De gesprekken tussen Patrimonium en de Huurdersvereniging om tot een Sociaal Statuut te komen zijn in volle gang, en volgens Wethouder Stroobosscher verloopt dit "heel aardig".

solidair met de brandweervrijwilligers

Ook diende de SP een motie in waarin solidariteit met de vrijwillige brandweer werd uitgesproken. Volgens de nieuwe EU-regels (en de lezing van de minister daarvan) moet het systeem van de vrijwillige brandweer op de schop. Hierdoor kunnen de brandweervrijwilligers hun taken niet meer uitvoeren - met alle gevolgen van dien.
De SP wil dat de Veiligheidsregio en de VNG zich hiertegen uitspreken bij de minister. Ook de Tweede-Kamerfractie van de SP maakt zich hard tegen deze nieuwe regels.

In totaal zijn er door de partijen een kleine 50 voorstellen ingediend.
Vanavond gaan de debatten verder, en zal er worden gestemd. 

Wordt vervolgd...

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier