h

Veiligheid

Foto: SP Veenendaal

In dit dossier vindt u alle berichten die te maken hebben met politie, brandweer, en al het andere dat raakt aan veiligheid.

14 augustus 2018

6. Het beschermen van onze meest kwetsbare groepen

"Een groots land wordt niet beoordeeld op het aantal miljonairs of miljardairs dat het heeft of op de omvang van zijn militaire begroting. Het wordt niet beoordeeld op de hebzucht van zijn grootste bedrijven. Het wordt beoordeeld op hoe goed het zijn zwakste en kwetsbaarste burgers behandelt." (1)

Met deze woorden opent Bernie Sanders het zesde hoofdstuk van zijn boek; 'Onze Revolutie'. Na een uiteenzetting over armoede, gaat hij specifieker in op een aantal doelgroepen: ouderen, mensen met een beperking, veteranen en native Americans (oorspronkelijke Amerikanen, die voorheen werden aangeduid als 'Indianen').
Maar hoe staat het eigenlijk met armoede en kwetsbare groepen op ons stukje van de wereld?

Lees verder
28 juli 2018

Stookverbod!

Foto: Gemeente Veenendaal (bewerking door SP Veenendaal)

in openbare ruimte en stadsparken

Met de aanhoudende droogte zijn alle buitengebieden, maar ook bermen, oevers met gras, agrarische terreinen, planten en gewassen kwetsbaar geworden. Onvoorzichtig gebruik van vuur kan gemakkelijk tot een onbeheersbare brand leiden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. De gemeente Veenendaal volgt het advies van de VRU en stelt met onmiddellijke ingang een stookverbod voor de openbare ruimte en buitengebieden in Veenendaal in.

Lees verder
25 juli 2018

Totaal aantal misdrijven in Veenendaal daalt meer dan gemiddeld

Uit het ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in de eerste helft van 2018 het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal met -12% is gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2017. Dit is een sterkere daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal woninginbraken (-34%). Dat is in Midden Nederland gemiddeld -15%.

Lees verder
24 juli 2018

Rekenkamercommissie onderzoekt veiligheidsbeleid

De Rekenkamercommissie voert momenteel een verkennend onderzoek uit naar het gevoerde veiligheidsbeleid in de gemeente. Ruimte voor dit onderzoek ontstond nadat de Rekenkamercommissie besloot een voor 2018 gepland onderzoek naar privacy een jaar later uit te voeren.   

Lees verder
15 juli 2018

Provincie besluit over Rondweg Oost

Foto: Jan Breur

Veenendaal betaalt alweer de helft

De verbreding van de Rondweg-Oost (N233) gaat door. Daartoe hebben Provinciale Staten afgelopen maandag (9 juli) besloten. Voor de verbreding van deze provinciale weg mag de gemeente Veenendaal flink de portemonnee trekken.
In december, toen de gemeenteraad moest besluiten over een advies aan de provincie, zegde Veenendaal een bedrag van €2.000.000,- toe. Maar daar zal het niet bij blijven.

Lees verder
13 juli 2018

Burgemeester sluit bedrijfspand na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Piet Zoon heeft een bedrijfspand aan de Ravelijn 36 in Veenendaal gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. Het besluit van burgemeester Zoon treedt op 11 juli 2018 in werking en geldt voor een periode van drie maanden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Veenendaal een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie.

Lees verder
2 juli 2018

Leuze CLXIX

wie bang is voor wat vreemd is
doet vooral zichzelf tekort

Lees verder

Hekken, graag!

"Op grond van veiligheidsoverwegingen kan men een veilige fiets- of looproute kiezen," aldus Burgemeester Zoon, die het niet nodig vindt om een hek aan beide zeiden van de Brouwersgracht te plaatsen. Hij reageerde op vragen die de SP stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (28 juni).
De SP wil juist WEL hekken langs de gracht.

Lees verder

Laat Jos niet in de gracht vallen!

Maandagavond is er een fietser in de Brouwersgracht gevallen. Aan één zijde van de gracht ontbreken immers hekken. De SP vroeg hiervoor aandacht in het vragenhalfuurtje; Burgemeester Zoon ziet echter geen aanleiding om deze te plaatsen.

Lees verder
11 juni 2018

Leuze CLXVIII

Eigen haard is goud waard.

Lees verder

Pagina's

U bent hier