h

De klus geklaard...

7 juli 2021

De klus geklaard...

Foto: Baukje Hiemstra

Kadernota: stemmingen en afscheid griffier...

Na twee avonden vergaderen zit het erop. De gemeenteraad heeft besluiten genomen over de Kadernota - de plannen voor de komende jaren - en een flinke stapel voorstellen van de verschillende politieke partijen. Omdat er voor de meeste partijen weinig spreektijd over was, bleven de discussies beperkt.
De tweede avond werd ingeluid met het afscheid van de griffier...

Franske, bedankt

De raadsgriffier van de Gemeente Veenendaal, Franske van Hooijdonk, heeft een 'functie elders' gekregen. Zij wordt statengriffier in de provincie Gelderland. Van Hooijdonk was ruim 7,5 jaar actief in Veenendaal.

Bij haar afscheid werd zij toegesproken door Burgemeester Kats, verschillende raadsleden en griffiemedewerkers. Ook waren er videoboodschappen van oud-Burgemeester Wouter Kolff, oud-raadslid Puck van Aart en oud-Gemeentesecretaris Astrid van der Klift.

Van Hooijdonk vertrok onder luid applaus uit de raadszaal.
Hierna werd Anita van Meerveld-Hop geïnstalleerd als interim-griffier.
De raadsfractie van de SP kijkt terug op een zeer goede samenwerking met Franske van Hooijdonk. Wij bedanken haar, en wensen haar veel succes in het Gelderse...

Sociale coöperaties

Na het vertrek van Van Hooijdonk kon de 'normale' vergadering hervatten. Er was nauwelijks spreektijd over voor debatten, dus er werd vooral gestemd. Onder andere over een voorstel van de SP om te gaan werken met sociale coöperaties, om mensen in de bijstand te helpen uitstromen naar betaald werk. En om lokaal ondernemerschap te stimuleren.

Dit voorstel van de SP werd gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad.

Stadsakkers vs tiny houses

Een voorstel waar de SP het moeilijk mee had, was een voorstel van Lokaal Veenendaal om een 'eco-dorp' van Tiny Houses te realiseren op een stuk grond dat Wethouder Stroobosscher al eerder aan de stadsakkers had toegezegd ten behoeve van de voedselbank.

Als het voorstel van Lokaal Veenendaal het zou halen, zou er geen grond voor de stadsakkers zijn. En dat zet de toegang tot vers groente en fruit onder druk voor mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn. Bovendien fungeren de stadsakkers als sociale ontwikkelplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; dat zou dan komen te vervallen.

De SP is heel erg voor het experimenteren met kleinschalige woonvormen, maar niet ten koste van de stadsakkers - die maatschappelijk zo waardevol zijn. Uiteindelijk heeft Lokaal Veenendaal het voorstel voor de Tiny Houses ingetrokken.

NK ijdeltuiterij

Het voorstel om een NK wielrennen voor raadsleden te organiseren, trok Lokaal Veenendaal daarentegen niet in. Sterker nog; het voorstel kreeg een ruime meerderheid in de Gemeenteraad achter zich - van links tot rechts.

De SP behoorde echter niet tot die meerderheid.
De partij is fel tegenstander van het hele idee.

Fractievoorzitter Jan Breur: "Wij zijn door de kiezers aangesteld om hen te vertegenwoordigen in het gemeentebestuur; als hoogste orgaan. Wij zijn niet door de kiezers aangesteld om sportwedstrijden voor onszelf te organiseren. Als SP stemmen wij TEGEN deze ijdeltuiterij."


 

Zie ook:

Binnenkort verschijnt op deze site een overzicht van de ingediende voorstellen en stemuitslagen. Wordt dus nog vervolgd...

Reacties

Zelf niet zo'n sportman Jan?Ik hoop dat er wel tijd is om regelmatig te oefenen, maar niet iedereen kan zich een sportfiets permiteren denk ik!

Wat houd de regel Voorpagina trouwens in?

Reactie toevoegen

U bent hier