h

Sport en Cultuur voor iedereen!

Foto: Jan Breur

  • De skatebaan is levensgevaarlijk door jarenlang achterstallig onderhoud.
  • Na bijna 125 jaar is de Scheepjeswolharmonie opgehouden te bestaan. Er was geen passende en betaalbare oefenruimte meer.
  • Acht jaar geleden is het bloeiende poppodium Escape door een fout in de aanbesteding uit Veenendaal verdwenen.
  • Door te dure huisvesting is de volksuniversiteit verplaatst naar de cultuurfabriek en is hun aanbod sterk verminderd.
  • Vier jaar geleden heeft de gemeente het stadsstrand om zeep geholpen.

Ondertussen denkt de gemeente Veenendaal wel na over een nieuw theater. 

SP Veenendaal pleit voor een lokale cultuur, die verbindend werkt.
Daarom vinden wij dat de gemeente onze Veense cultuurmakers en ons Veense verenigingswerk –muziekschool, muziekkorps, koor, toneel, sportclub, poppodium, bibliotheek en volksuniversiteit– moet ondersteunen en versterken.

Sport en cultuur voor ALLE Veenendalers.

OOK DAAROM
STEM SP!

U bent hier