h

Helderheid voor Hondenbezitters

11 oktober 2020

Helderheid voor Hondenbezitters

Foto: Baukje Hiemstra

Eenduidigheid in Uitlaatregels

SP steunt SGP

De SP staat positief tegenover het initiatiefvoorstel van de SGP, dat duidelijkheid moet brengen in de regels voor het uitlaten van honden. Dat is ook niet verwonderlijk, want de SP heeft meegedacht aan dit voorstel. Met het voorstel wordt er eenduidigheid aangebracht in de vele regeltjes waar hondenbezitters tegenaan lopen.

Het wordt heel simpel: overal waar je je hond mag uitlaten, ben je zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep - behalve in losloopgebieden. De aanduiding 'hondenuitlaatplaats' (zowel in de variant 'met -' als 'zonder opruimplicht') komt hiermee te vervallen; die is overbodig geworden.

In het centrum blijft een vergunning nodig om je hond uit te laten. En er blijven een aantal speciale plekken verboden voor honden. Maar voor de rest: uitlaten mag en opruimen moet.

Besparing

Foto: Baukje Hiemstra

Met het verduidelijken van de regels wordt er €34.436,- per jaar aan beheerkosten bespaard. Dit geld wordt in het voorstel van de SGP geïnvesteerd in depodogs - bakken waarin je de opgeruimdehondenpoep kwijt kunt.

De SP had liever gezien dat de besparing werd gebruikt om een verlaging van de hondenbelasting mogelijk te maken. Maar; de partij kan goed leven met de investering die de SGP voorstelt.
Zo komt de besparing immers alsnog ten goede aan de hondenbezitters.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier