h

Honden in Hondzenelleboog?

15 september 2019

Honden in Hondzenelleboog?

SP en CDA: Het beleid is onduidelijk.

In de raadscommissie van afgelopen dinsdag (10 september) werd de kwestie 'Hondzenelleboog' besproken. Enkele buurtbewoners trokken aan de bel, omdat het natuurgebied is verworden tot een hondenuitlaatplaats. Dit zou ten koste gaan van de natuurwaarden.

Verschillende gebruikers en omwonenden maakten gebruik van hun burgerspreekrecht, waarna de politieke partijen hun zegje mochten doen. Raadscommissielid Alies Ouwerkerk sprak namens CDA en SP. Zij wees erop dat het beleid behoorlijk onduidelijk was.
Na de bespreking is het er allemaal niet duidelijker op geworden...

Heeft het gebied nu een bestemming 'natuurgebied' of 'park'? De bestemming 'groen' - wat kennelijk de juiste term is, staat een breed gebruik toe. Dus 'park' en 'hondenuitlaatplaats' zouden prima in de bestemming passen - al is de Hondzenelleboog destijds aangelegd om natuurontwikkeling te steunen.

De hondenkwestie zelf is al even onduidelijk.
Is het een hondenuitlaatplaats, of een hondenlosloopgebied? En bestaat er wel of geen opruimverplichting voor uitwerpselen? De diverse borden en de website spreken elkaar op dit punt tegen.
En of de honden en hun drollen slecht zijn voor de natuur - daarover zijn de meningen ook onder de omwonenden verdeeld. De één zegt dat verschillende flora en fauna uit het gebied is verdwenen, de ander zegt nog regelmatig een ijsvogeltje of een zeldzaam bloemetje te ontwaren. In het groenstructuurplan staat hondenpoep wel aangemerkt als risico voor de natuurontwikkeling...

Al met al is er aan duidelijkheid nog een wereld te winnen.
Wethouder Stroobosscher zegde toe met voor- en tegenstanders van het huidige gebruik te zoeken naar een oplossing die eenieder tevreden stemt.

De SP wil bovendien dat er duidelijkheid wordt geschapen over het beleid. Niet alleen in de Hondzenelleboog, maar voor heel Veenendaal.

Reacties

Een vraag: welk gebied wordt in deze casus gedefinieerd als Hondzenelleboog? Deze subwijk in west is namelijk tamelijk groot.
Dank alvast.

(excuses voor de late reactie, uw vraag was mij niet eerder opgevallen)

Hondzenelleboog is inderdaad de naam van een subwijk in Veenendaal West die meerdere buurten beslaat. In deze casus wordt echter alleen het gelijknamige (omheinde) parkje bedoeld, ten noorden van de Betje Wolfflaan en ten oosten van de Slaperdijk.

Reactie toevoegen

U bent hier