h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

Wegmaaien bloemen niet de bedoeling

Foto: Jan Breur

foutje van de aannemer

Het rigoureus wegmaaien van de ontluikende bloemenpracht aan de rondweg, was niet de bedoeling. De SP deed navraag naar dit incident.
Het bleek dat de aannemer verkeerd materieel had ingezet - en het vernietigen van de bloemen niet conform het maaibeleid is.

Lees verder
29 mei 2024

Kale berm? Foutje bedankt!

Foto: Baukje Hiemstra

Provinciale SP stelt vragen
over maai-incident Rondweg

De Utrechtse statenfractie van de SP ontving onlangs verschillende klachten over het maaigedrag van de provincie. De ontluikende bloemenpracht in de berm van de Veenendaalse Rondweg Oost (N233) heeft het veld moeten ruimen bij een wel heel grondige maaibeurt.
Reden voor fractievoorzitter Jan Breur om hier vragen over te stellen in Provinciale Staten.

Lees verder
22 mei 2024

Toke’s drukke week

Foto: Jan Breur

Altijd actief, dit bezige bijtje!

De SP is een bruisende club met enthousiaste vrijwilligers, maar zo enthousiast als Toke zijn er maar weinig. Ze laat geen kans onbenut om voor de SP op pad te gaan; afgelopen week was geen uitzondering. Ondernemen, cultuur, klimaat... van alles kruiste haar pad!

Lees verder
21 mei 2024

Klimaat en de boeren

Foto: Walter Siemons

Wageningen; 17 mei 2024...

Mocht ik afgelopen woensdag in Veenendaal een bijeenkomst bijwonen in 'de Lampegiet', deze vrijdagavond mocht ik op pad naar Wageningen, voor een bijeenkomst met Jimmy Dijk. De eerste in de reeks 'Klasse in Nederland'

Lees verder
26 maart 2024

Voor duurzaamheid

Voorstellen bij opgaveperspectief

In de raadsvergadering van 21 maart j.l. is het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal vastgesteld. Bij dit opgaveperspectief was de SP mede-indiener van een tweetal voorstellen om het sociale aspect van de verduurzaming te borgen, en om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Want duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid heeft de SP hoog in het vaandel staan.

Lees verder
13 februari 2024

Stront

Foto: RTV Utrecht / RTV Utrecht

Stank voor dank

"Iedere dag weer fijn om geen Commissaris te zijn," antwoordde Tim. Ik had net een berichtje doorgestuurd dat de Commissaris van de Koning onderweg was naar het Provinciehuis om protesterende boeren te ontvangen. Die waren weer op de tractor geklommen, en hadden nu ook de giertanks meegenomen...

Lees verder
28 december 2023

TERUGBLIK: Actiejaar 2023

Foto: SP Veenendaal

laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet...

Blijf niet mokkend aan de kant staan; stel een daad en toon je moed.
Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.

SP Veenendaal neemt deze woorden van Karel Glastra-van Loon en Bob Fosko telkenmale ter harte. Ook het afgelopen jaar is er volop actie gevoerd. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld.

We blikken terug...

Lees verder

SP: Meer invloed voor Veenendalers

Proces omgevingsvisie

De meerderheid van de raad kan zich vinden in het proces hoe de gemeente de Omgevingsvisie wil actualiseren. De SP heeft laten weten nog een standpunt in te willen nemen over de wijze hoe inwoners hier aan kunnen bijdragen. Ook verschillende andere partijen vinden de participatie wel van belang en de gesprekken om tot een bijgewerkte Omgevingsvisie te komen.

Lees verder
15 november 2023

Wie heeft er nou gelijk?

Energie is een van de onderwerpen die in de verkiezingen haar aandacht krijgt. Een aantal partijen zoals VVD en D66 willen de energiecrisis oplossen met het bouwen van kerncentrales. Het demissionair kabinet heeft alvast 5 miljard euro gereserveerd voor de voorbereidingen van de bouw van twee kerncentrales. De SP ziet vooral heil in de verduurzaming van woningen. Zonne-energie op daken en isolatie van woningen. Vooral de woningen in de sociale huursector. Hiermee vangen we twee vliegen in een klap. De woonlasten worden minder en we besparen energie.

Lees verder
14 november 2023

Wat een weekend!!!

Foto: SP Veenendaal

Franse Gat, Hoofdstraat, IW4, Amsterdam

Het afgelopen weekeinde was het knallen voor SP Veenendaal. Er is campagne gevoerd, een opening bijgewoond, en meegelopen in de klimaatmars. We zijn er maar druk mee.
Immers...

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

Lees verder

Pagina's

U bent hier