h

Voor duurzaamheid

26 maart 2024

Voor duurzaamheid

Voorstellen bij opgaveperspectief

In de raadsvergadering van 21 maart j.l. is het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal vastgesteld. Bij dit opgaveperspectief was de SP mede-indiener van een tweetal voorstellen om het sociale aspect van de verduurzaming te borgen, en om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Want duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid heeft de SP hoog in het vaandel staan.

Klimaatrechtvaardigheid

Met het CDA pleitte de SP voor klimaatrechtvaardigheid. Daarmee wordt het verduurzamen geen kwestie van 'Tesla-subsidies', maar plukken ook hardwerkende mensen met een kleinere beurs de vruchten van het beter maken van de wereld. Bijvoorbeeld via de minimaregelingen, en via een lokale aanpak van het Nationale Isolatieprogramma.
Helaas kon dit voorstel niet rekenen op een meerderheid; naast de indienende partijen steunde alleen D66 dit.
Zelfs PvdA en GroenLinks lieten hun sociale hart even niet kloppen...

Ruimte bieden voor ontwikkelingen

Met GroenLinks en anderen pleitte de SP ervoor om het beleid - en de beleidsdoelen - aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. Niet alleen als de techniek de mogelijkheid daartoe biedt, maar ook als het klimaat daarom vraagt.
Hoewel adaptief beleid iets breder gesteund werd dan klimaatrechtvaardigheid, ontbrak ook voor dit voorstel de meerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier