h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

2 februari 2018

Warmetruiendag

Foto: Enna van Duinen

Veenendaal doet mee

De gemeente Veenendaal stimuleert inwoners en ondernemers bij het nemen van duurzame maatregelen. Deze maatregelen hoeven niet altijd groot te zijn: een warme trui aantrekken en de verwarming lager zetten is ook energiebesparing. Daarom doet ook Veenendaal vandaag (vrijdag 2 februari) mee aan de landelijke Warmetruiendag.

Lees verder
31 januari 2018

Statiegeld Alliantie - VOOR ELKAAR

Foto: Cor van Londen

Een nieuwe stap is gezet in de strijd tegen zwerfafval. De gemeente Veenendaal sluit zich aan bij de Statiegeld Alliantie.
Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze maand laten weten, in reactie op de vraag die SP'er Sietse van der Bij namens zijn partij én het CDA stelde hierover.

Lees verder
18 januari 2018

Veenendaal tegen "Lelystad"

Foto: SP Veenendaal

Gemeente stuurt brief

Wethouder Kundiç heeft namens de gemeente een brief aan de minister geschreven, waarin zij verzoekt de uitbreiding van Lelystad Airport - en bijbehorende toekenning van laagvliegroutes - niet te laten plaatsvinden alvorens het luchtruim is heringedeeld. Hierin trekt zij samen op met haar collega's in de Food Valley gemeenten. De wethouder zei dit afgelopen dinsdag (16 januari) in de raadscommissie in antwoord op vragen van de SP.

Lees verder
16 januari 2018

Duurzaamheidslening beschikbaar

Gemeente Veenendaal stimuleert inwoners bij het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom vanaf nu de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee bewoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. Dit scheelt energiekosten en het woont comfortabeler.

Lees verder

Toekomst

De politiek en dus ook de SP mag zich niet beperken tot zaken die vandaag aan de orde zijn, maar moet zeker ook stappen zetten waardoor Veenendalers én hun (klein)kinderen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Wat ons betreft betekent dat meer aandacht voor:

Lees verder

Openbare ruimte

Alle wegen en paden, alle pleinen en parken en alle overheidsgebouwen vormen samen de openbare ruimte. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Volgens de SP omvat die taak:

Lees verder
30 december 2017

TERUGBLIK: Actiejaar 2017

Foto: Jan Breur

Veenendaal staat niet stil; de SP zit niet stil. Wederom kunnen we terugblikken op een jaar van kleine en grote acties over grote en kleine onderwerpen. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld...

Lees verder
22 december 2017

RONDWEG OOST: Advies aan provincie...

Foto: SP Veenendaal

In de raadsvergadering van 21 december zijn NIET ALLE geagendeerde onderwerpen aan bod gekomen. Het advies dat de Gemeenteraad aan de Provincie moet geven, over Rondweg Oost (de N233) was wèl besproken. De gemeenteraad geeft echter een ander advies dan dat het College van Burgemeester en Wethouders voor ogen had.

Het idee van de verbreding, en het bijleggen van 2 miljoen euro, blijft echter in het nieuwe advies overeind. En dat waren nou nèt de punten waar de SP het fundamenteel oneens is...

Lees verder

Rondweg Oost: Leefbaarheidsprobleem

Vorige week, op dinsdag 12 december, is de mogelijke verbreding van de Rondweg Oost (N233) besproken in de raadscommissie. De gemeenteraad mag Provinciale Staten van advies bedienen over dit onderwerp. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de verbreding te steunen, en er ook nog eens twee miljoen bij weg te geven. Maar... daar is niet iedereen het mee eens...

Lees verder
16 december 2017

Aan de slag met het energieconvenant

De gemeente en het Veenendaalse bedrijfsleven gaan voor de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben ze, afgelopen zomer, een energieconvenant afgesloten. De bedrijven die zich aansluiten krijgen hulp om van start te gaan. Wie zich niet aansluit, kan vanaf nu rekenen op handhaving vanuit de Omgevingsdienst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier