h

Stoom en kokend water...

17 juni 2022

Stoom en kokend water...

...maar geen warmtebedrijf

Als een College de volksvertegenwoordiging op het hart drukt dat het besluit over het warmtebedrijf géén uitstel kan verdragen. Dat er haast bij geboden is. Dat een vertraging onwenselijk is.
Dan moet dat College ÉÉN DING niet doen: vertraging oplopen.
En toch hebben ze dat ene ding gepresteerd.

De ChristenUnie en de SP hadden vragen gesteld over de voortgang van dit onderwerp. "Op de raadscommissiekalender staat voor juni ook de warmtevoorziening Groenpoort geagendeerd. Echter is er geen voorstel of uitstelmemo ontvangen. Graag ontvangen wij een update van dit onderwerp," gaf de ChristenUnie aan. "Wat is de huidige stand van zaken? Waarom kon het college de gemeenteraad niet op tijd informeren?" wil de SP verder weten. 

Het college heeft hierna alsnog een uitstelmemo gestuurd. Aan het uitwerken van de Warmtevoorziening Groenpoort is de gemeente nog niet toegekomen.
In 'de Rijnpost' is hierover een artikel te lezen...

U bent hier