h

Geld voor zorg moet naar zorg

19 juli 2019

Geld voor zorg moet naar zorg

Niet naar winsten...

Onlangs heeft het programma Pointer samen met Reporter radio en Follow the Money blootgelegd dat miljoenen euro’s aan zorggeld niet aan zorg wordt besteed maar terecht komen bij winsten van zorginstellingen.
In Veenendaal kwamen zorgorganisaties Charim en maatschap GGZ terecht op het landelijke lijstje van instellingen met hoge winsten. 

Het is absurd dat geld voor zorg niet naar de zorg gaat maar naar extreme winsten. Zorginstellingen worden gerund als commerciële bedrijven. Maar ze vergeten dat ze bestaan om voor mensen te zorg. Zorg waar wij met zijn allen voor betalen. Maar ondertussen worden er megawinsten gemaakt en dreigen in Veenendaal kinderen, mensen met een beperking en ouderen de dupe te worden. Wat de SP betreft stopt dit nu.

De SP wil dat het afgelopen is met de winsten van zorgorganisaties en dat geld voor zorg voortaan helemaal naar zorg gaat. Ook willen ze dat onderzocht wordt hoeveel zorggeld er in Veenendaal wordt uitgekeerd als winst. Zeker met de tekorten op het budget voor de Wmo en de Jeugdzorg is dit belangrijk. We betalen niet voor winsten van bedrijven. We hebben elke cent nodig om goede zorg te verlenen. 

SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Journalist Gerard van Wijk, van de Veenendaalse krant, schreef naar aanleiding hiervan een artikel. Hierin geeft Charim aan dat hun winst deels komt door de verkoop van twee locaties in Zeist...

Schriftelijke vragen

Artikel Veenendaalse Krant

Reactie toevoegen

U bent hier