h

Veenendalers laten van zich horen

12 juni 2019

Veenendalers laten van zich horen

Foto: Jan Breur

"WMO-voorzieningen niet voor de leukigheid."

Dinsdagavond 11 juni vond er een inspraakavond plaats op het gemeentehuis. Inwoners van Veenendaal konden de leden van de gemeenteraad vertellen wat zij vinden van de Kadernota, waarin de plannen van de gemeente voor de komende jaren staan. Drie mensen spraken in over het Sociale Domein, waarin weer flink bezuinigd dreigt te worden.

Na een inleiding van wethouder Verloop was Willem Brons de eerste spreker. Hij vertelde, als ouder van een kind met een zorgvraag, bezuinigen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) onverantwoord is. Het zou leiden tot een inkomensval, aangezien hij - en vele anderen in vergelijkbare situaties - minder werken om in de zorgvraag van zijn dierbare te kunnen voorzien.
Bovendien vroeg hij zich af of het mogelijk niet zou zijn om indicaties en beschikkingen voor langere tijd af te geven. Nu is het zo dat je al een nieuwe moet aanvragen als je de vorige aanvraag nauwelijks hebt afgerond.
Tot slot meldde hij dat er rond de toverwoorden 'ontschotten' en 'efficiënter werken' nog een wereld te winnen valt: nu is ieder budgetje tot de vierkante milimeter ingekaderd - wat veel gesteggel over verantwoordelijkheid en veel bureaucratie oplevert.

Foto: Jan Breur

Dat één en ander 'klant'vriendelijker kan, daar was de volgende spreker - Ria van Londen - het zeer mee eens.
Zij gaf aan dat medewerkers bij het zogeheten 'keukentafelgesprek' nogal eens onvoorbereid aankomen. Zogenaamd omdat dit 'nu eenmaal' het protocol is. In de praktijk betekent het dat zij haar aandoening elk gesprek van begin af aan moet uitleggen; wat vermoeiend en pijnlijk is. Temeer omdat er de afgelopen twintig jaar niet zo heel veel veranderd is aan haar aandoening.

Ook gaf ze aan dat, als er verder wordt bezuinigd op WMO-voorzieningen, dit tot problemen zal leiden. Als er geen aanpassingen of hulpmiddelen beschikbaar zijn, zal het beroep wat zij doet op haar man groter worden. En dan komt, gecombineerd met zijn baan, het risico van overbelasting akelig dichtbij.
"Ik doe geen beroep op de WMO voor de leukigheid, of om jullie een poot uit te draaien," sprak ze de raadsleden toe. "Ik doe een beroep op de WMO omdat het nodig is."

Foto: Jan Breur

De derde spreker was Yolande de Meer. Zij heeft een progressieve neurologische aandoening, die onlangs is uitgebreid naar haar linkerbeen. Ze weet uit ervaring dat mantelzorg niet altijd vanzelfsprekend is. De mantelzorger die voor warme maaltijden zorgde is weggevallen; een andere mantelzorger is ook deels weggevallen.
"Behalve verdriet, zijn er ook de zorgen op praktisch gebied. Kan ik nog in mijn huis blijven wonen, al dan niet aangepast," vroeg ze zich af, "word ik afhankelijk van een rolstoel, kan ik dit financieel dragen?"
Ze legde de gemeenteraadsleden haarfijn hun missie voor.
"
Welke keuzes gaat u maken, om deze groep mensen te helpen? Kunt u een heroverweging maken over de verdeling van gelden? Om vanuit andere domeinen geld over te hevelen naar het sociale domein en zo de tekorten binnen het sociale domein op te vangen? Om zo mensen, die hulp nodig hebben, een menswaardig bestaan te bieden?"

Foto: Koffie, Cake & WMO

Op zaterdag 22 juni organiseert ze een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Iedereen die iets met de WMO te maken heeft hier terecht om vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen.
De bijeenkomst begint om 14:30u; inloop vanaf 14:25u.
'Koffie, Cake & WMO' vindt plaats in Dienstencentrum 'Duivenwal', Duivenwal 1 in Veenendaal. Georganiseerd door Yolande de Meer met ondersteuning van SP Veenendaal.

Epiloog

Na het blok 'sociaal domein' kwam ook het blok 'cultuur' aan bod.
Hier ontvouwden de heren Rosmuller (De Muzen) en Roor (Filmhuis Veenendaal) hun ideeën voor de toekomst van 'Spectrum'...

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier