h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

29 juni 2017

RONDWEG-OOST en OV...

Openbaar Vervoer, of
Onnodige Verbreding?

Als er geen openbaar vervoer is, is het niet verwonderlijk dat men de auto pakt - en de weg volloopt. Daarom stelde de SP voor om, in de nadere onderzoeken voor de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal, een rol voor het openbaar vervoer een plek te geven. Hierover vergaderde de gemeenteraad vorige week (22 juni).

Lees verder
27 juni 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Duurzaamheidsbeleid in relatie tot inkomensongelijkheid

Geacht College,

De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt. Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De armsten in deze wereld hebben het al het zwaarst te verduren onder klimaatsverandering. Volgens SP Veenendaal is het ongewenst dat een in de kern positieve ontwikkeling, ook de ongelijkheid in Nederland verder vergroot.

Lees verder

Rondweg Oost...

Wat de SP betreft moeten de rotondes aan de Rondweg Oost een upgrade krijgen. Maar het is niet nodig of wenselijk om van de hele Rondweg een vierbaansweg te maken: als de Rijnbrug bij Rhenen en de aansluiting naar de Betuwe (en de daar liggende snelwegen) niet wordt aangepakt, is dat een heilloze weg...

Lees verder

Kappen met kappen!

Foto: Jan Breur

Tilmann van de Loo is vrijwilliger in het fractie-team van SP Veenendaal. En bewoner van het gebied dat 'Stationskwartier' is gaan heten. Hij is vooral bekend om zijn inzet om de letters van de PHARR te behouden voor het nageslacht, maar er is meer dat hem bezig houdt...

Lees verder
16 mei 2017

Een rondje met de hond en een praatje toe

Gistermorgen een stralende zon bij het opstaan, en via de loggia een blik naar buiten geworpen. Het ingezaaide veldje groeit gestaag, op her en der een kale plek na.

Lees verder
29 april 2017

Groen alleen voor de poen?

Foto: SP Veenendaal

In 2050 zullen de mensen met de lage inkomens 17% van hun inkomen besteden aan energiekosten.
De rijksten slechts 5,7%
Terwijl deze laatsten twee keer zoveel stroom gebruiken, veertien keer zoveel kilometers rijden en 50% meer gas verbruiken.

Lees verder
28 april 2017

Afval in de hoogbouw

Foto: Baukje Hiemstra

Afgelopen maandag:

Daar gaan we weer, een rondje met de hond zoals gebruikelijk op maandag. Hoe is het met het afval in het gebied?

Lees verder
18 april 2017

Rondweg-Oost; een volle zaal...

Foto: Jan Breur

Raadszaal, Veenendaal. De publieke tribune. Gespannen luistert ze naar wat er gezegd word. Andrea Poppe; Provinciale-Statenlid namens de SP. En met haar vele anderen.
De voorlichtingsavond over de Rondweg-Oost, op 11 april jongstleden, trok een bijzonder volle zaal.

Lees verder
6 april 2017

Scheiden doet lijden

Foto: Baukje Hiemstra

Terwijl wethouder Stroobosscher woensdag glunderend  op een foto in de Veenendaalse Krant staat boven de kop 'STEEDS MINDER ZWERFAFVAL', fiets ik diezelfde dag langs de Scheepjeshof.
In een  afvalbak langs het fietspad zie ik een pedaalemmerzak vol met huisafval. Omdat deze zak niet door het gaatje van de afvalbak past,  is het er maar opgelegd.
Dat wordt geheid zwerfafval.

Lees verder
6 april 2017

Veenendaal aan de slag met invoering Omgevingswet

Foto: SP Veenendaal

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veenendaal stelt de raad voor om een veranderstrategie te kiezen en budget beschikbaar te stellen voor de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet treedt naar verwachting  medio 2019 in werking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier