h

Ideeën voor de openbare ruimte

4 december 2021

Ideeën voor de openbare ruimte

Foto: Baukje Hiemstra

SP domineert in de "OPOR"-DISCUSSIE

Eens per jaar spreekt de gemeeteraad over de openbare ruimte. Dat gebeurt bij het OPOR: Omgevingsprogramma Openbare Ruimte. Hét moment om de ideeën die je hebt over de openbare ruimte voor te leggen - en de SP liet die kans niet voorbij gaan...

Moties en toezeggingen

De ideeën van de SP werden verzilverd in aan aantal toezeggingen. Van de moties die waren voorbereid, hoefde er uiteindelijk maar eentje in stemming te worden gebracht. Helaas was er voor die motie geen meerderheid.

Dat betrof de motie om het speeltuinenbeleid in te zetten om mee te dingen naar de Jantje Betonprijs om de meest speeltuinvriendelijke gemeente van Nederland te worden. De motie werd mede-ingediend door CDA, Denk en Lokaal Veenendaal en uiteindelijk gesteund door de voltallige oppositie. Helaas bezitten de coalitiepartijen - ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal - een meerderheid, maar niet de ambitie om snel wat van de speeltuinen te maken. De motie werd verworpen...

MOTIE

Foto: Baukje Hiemstra

Een andere motie werd ingetrokken. Dat was de motie na te gaan of Veenendaal kan aansluiten bij het wijkhelden-project tegen zwerfafval. Het bleek dat het College dit al onderzocht heeft, en dat het voordeliger was om het niet te doen. Het bood niets extra's aan de bestaande lokale initiatieven, maar kost wel een bom duiten.
Omdat het College dit al is nagegaan was er dus al op voorhand recht gedaan aan de motie - en hoefde hij dus niet in stemming worden gebracht.

motie

Ook een motie om de bomeneditie van de 'Beleef en Bewonder-voucher' onder de aandacht te brengen, die de SP samen met GroenLinks en Denk had ingediend, hoefde niet in stemming te worden gebracht.
De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor het planten van bomen; een mooie manier om de vergroening van Veenendaal te stimuleren. Dat mag best onder de aandacht worden gebracht.
Wethouder Stroobosscher was dat met de indieners van de motie eens, en zegde dat toe. Dankzij deze toezegging hoefde er niet meer over de motie gestemd te worden.

motie

Foto: Baukje Hiemstra

Een andere toezegging deed de wethouder over hondenpoep. Een veelvoorkomende klacht op de website 'Onfris Veenendaal' is dat de Depodogs vaak volzitten. In dat geval mág je het zakje hondenafval in een gewone afvalbak gooien, maar veel mensen weten dat niet.
De SP vroeg de wethouder om hier meer bekendheid aan te geven, waarop de wethouder dit toezegde.

Tot slot vroeg de SP om de actie 'Tegelwippen' voort te zetten. Om mensen te stimuleren om tegels in hun tuin te vervangen door groen. Veenendaal is dit jaar vierde geworden in deze vergroenwedstrijd. Ook dit zegde de wethouder, een vervent tegelwipper, toe.

Al met al een goede score voor een kleine partij met grote ideeën.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier