h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

18 oktober 2019

Eindelijk! Onderkabeling hoogspanning.

Historisch besluit na 17 jaar strijd

Op donderdag 17 oktober heeft de gemeenteraad een historisch besluit genomen. De onderkabeling van de hoogspanningslijnen wordt een feit. Dit besluit is een mijlpaal in de strijd die omwonenden de afgelopen 17 jaar gevoerd hebben.
En in die 17 jaar vonden zij de SP altijd aan hun zijde.

Lees verder

Voorstel Fruitafval: onrijp

Foto: Baukje Hiemstra

Teveel onduidelijkheid over de zuilen...

De SP vindt dat ook bewoners van hoogbouw in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun Groente- en Fruitafval en Etensresten gescheiden aan te bieden - en niet gedwoningen moeten worden om het bij het restafval te doen. Het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorlegt, schiet - wat de SP en anderen betreft - tekort. De bijkomende spelregels zijn onduidelijk; zo bleek in de raadscommissie van afgelopen donderdag (10 oktober).

Lees verder
4 oktober 2019

Jongeren tinderen voor het klimaat

In een paar swipes meepraten over het klimaatprobleem en duurzame energie? Sinds 30 september kan dat! Toen startte de campagne waarin de mening van jongeren centraal staat. Via de online tool Swipocratie krijgen jongeren diverse klimaatdilemma’s voorgelegd  én kunnen ze aangeven wat ze willen veranderen aan hun eigen gedrag.

Sinds 30 september is de site Veenendaal.swipocratie.nl in de lucht!

Lees verder
15 september 2019

Honden in Hondzenelleboog?

SP en CDA: Het beleid is onduidelijk.

In de raadscommissie van afgelopen dinsdag (10 september) werd de kwestie 'Hondzenelleboog' besproken. Enkele buurtbewoners trokken aan de bel, omdat het natuurgebied is verworden tot een hondenuitlaatplaats. Dit zou ten koste gaan van de natuurwaarden.

Verschillende gebruikers en omwonenden maakten gebruik van hun burgerspreekrecht, waarna de politieke partijen hun zegje mochten doen. Raadscommissielid Alies Ouwerkerk sprak namens CDA en SP. Zij wees erop dat het beleid behoorlijk onduidelijk was.
Na de bespreking is het er allemaal niet duidelijker op geworden...

Lees verder
10 september 2019

Verkabeling weer een stapje dichterbij

De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om te komen tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn die dwars door Veenendaal loopt. De gemeente heeft onder andere een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Recent stelde TenneT een businesscase op en ook is de gemeente actief in het landelijke platform.

Nu stelt het college de gemeenteraad voor om de financiën te reserveren om het onder de grond brengen van de hoogspanningslijn mogelijk te maken. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Ik ben blij dat er schot in de zaak zit. Ik zie het raadsvoorstel rijkhalzend tegemoet."

Lees verder
5 september 2019

Speciale zuilen voor etensresten bij hoogbouw

Foto: Baukje Hiemstra

De SP pleit er al langere tijd voor dat ook bewoners van hoogbouw de mogelijkheid krijgen hun afval te scheiden. Toen er in 2017 bekend werd dat er in Ede een pilot bestond waarin etensresten en ander keukenafval apart konden worden aangeboden, pleitte de partij er dan ook voor dat dit zo snel mogelijk ook in Veenendaal moest worden ingevoerd. Dat lijkt nu te gaan gebeuren...

Lees verder

Schriftelijke vragen: STIKSTOFBESLUIT

Gevolgen voor Rondweg Oost?

Onlangs heeft de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afgekeurd. Het Programma Aanpak Stikstof van de overheid is illegaal. Hierom worden verschillende grote verkeersprojecten afgeblazen, of lopen vertraging op.

Lees verder
9 juli 2019

Algemene beschouwingen - EXTENDED EDITION

Bij kadernotabehandeling 2019

Dank u wel, voorzitter,

Onlangs kreeg ik van iemand het boekje 'Veenendaal, toen en nu', uit 1982, geschreven door Doctor  J.G. Thoomes. Het boekje leert mij evenveel over onze geschiedenis als over de wijze waarop de Doctor zichzelf wenste te profileren. Het leek mij gepast om, in het Gilbertjaar en op de drempel van het vaderschap, terug te gaan – zoals Thoomes schrijft – "in het verleden, de weg der eeuwen overzien, waarlangs de geslachten gingen en die geleid heeft naar een heden, dat tot bewondering en dankbaarheid stemt." De geschiedenis van de gemeente, die genoemd is naar de beste Nederlandse keeper sinds Edwin van der Sar.

Lees verder
11 april 2019

Een nieuwe stap in de energietransitie

Waterstofgas als brandstof?

Klimaatverandering is echt. Als wij niet snel verduurzamen, kan onze planeet er wel eens heel anders uit komen te zien - en stukken minder leefbaar. Daarom vroeg de SP aandacht voor een brief aan de gemeenteraad, waarin een verzoek wordt gedaan om eisen te stellen aan nieuw te vestigen pompstations in Veenendaal.

Lees verder
10 april 2019

Onder hoogspanning...

Verkabeling binnen handbereik

"Als ik daarmee voorkom dat een kind leukemie krijgt, betaal ik graag wat meer voor mijn energie," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur in antwoord op een vraag van SGP'er Dave Scheele. Op dinsdag 9 april sprak de raadscommissie weer over de verkabeling van de hoogspanningslijnen. Eén van de langstlopende dossiers in de gemeente Veenendaal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier