h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

18 januari 2018

Veenendaal tegen "Lelystad"

Foto: SP Veenendaal

Gemeente stuurt brief

Wethouder Kundiç heeft namens de gemeente een brief aan de minister geschreven, waarin zij verzoekt de uitbreiding van Lelystad Airport - en bijbehorende toekenning van laagvliegroutes - niet te laten plaatsvinden alvorens het luchtruim is heringedeeld. Hierin trekt zij samen op met haar collega's in de Food Valley gemeenten. De wethouder zei dit afgelopen dinsdag (16 januari) in de raadscommissie in antwoord op vragen van de SP.

Lees verder
16 januari 2018

Duurzaamheidslening beschikbaar

Gemeente Veenendaal stimuleert inwoners bij het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom vanaf nu de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee bewoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. Dit scheelt energiekosten en het woont comfortabeler.

Lees verder

Toekomst

De politiek en dus ook de SP mag zich niet beperken tot zaken die vandaag aan de orde zijn, maar moet zeker ook stappen zetten waardoor Veenendalers én hun (klein)kinderen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Wat ons betreft betekent dat meer aandacht voor:

Lees verder

Openbare ruimte

Alle wegen en paden, alle pleinen en parken en alle overheidsgebouwen vormen samen de openbare ruimte. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Volgens de SP omvat die taak:

Lees verder
30 december 2017

TERUGBLIK: Actiejaar 2017

Foto: Jan Breur

Veenendaal staat niet stil; de SP zit niet stil. Wederom kunnen we terugblikken op een jaar van kleine en grote acties over grote en kleine onderwerpen. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld...

Lees verder
22 december 2017

RONDWEG OOST: Advies aan provincie...

Foto: SP Veenendaal

In de raadsvergadering van 21 december zijn NIET ALLE geagendeerde onderwerpen aan bod gekomen. Het advies dat de Gemeenteraad aan de Provincie moet geven, over Rondweg Oost (de N233) was wèl besproken. De gemeenteraad geeft echter een ander advies dan dat het College van Burgemeester en Wethouders voor ogen had.

Het idee van de verbreding, en het bijleggen van 2 miljoen euro, blijft echter in het nieuwe advies overeind. En dat waren nou nèt de punten waar de SP het fundamenteel oneens is...

Lees verder

Rondweg Oost: Leefbaarheidsprobleem

Vorige week, op dinsdag 12 december, is de mogelijke verbreding van de Rondweg Oost (N233) besproken in de raadscommissie. De gemeenteraad mag Provinciale Staten van advies bedienen over dit onderwerp. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de verbreding te steunen, en er ook nog eens twee miljoen bij weg te geven. Maar... daar is niet iedereen het mee eens...

Lees verder
16 december 2017

Aan de slag met het energieconvenant

De gemeente en het Veenendaalse bedrijfsleven gaan voor de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben ze, afgelopen zomer, een energieconvenant afgesloten. De bedrijven die zich aansluiten krijgen hulp om van start te gaan. Wie zich niet aansluit, kan vanaf nu rekenen op handhaving vanuit de Omgevingsdienst.

Lees verder

Rondweg Oost - verbeteren maar niet verbreden

Foto: Jan Breur

Gisteravond (dinsdag 12 december) is er in de raadscommissie gesproken over de Rondweg Oost. De gemeente mag een advies uitbrengen aan de provincie. Wat de SP betreft, biedt de verbreding geen oplossing voor de doorstroom, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Lees verder
12 december 2017

Kwintelooijen: Veenendaal en Rhenen samen verantwoordelijk

Per 1 januari 2018 wordt het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (UHVK) opgeheven. Dit betekent dat de gemeente Veenendaal samen met de gemeente Rhenen verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van recreatieterrein Kwintelooijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier