h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

15 oktober 2016

Het bosje bloemen wordt twee keer betaald...

Foto: Baukje Hiemstra

"We hebben altijd al afval gescheiden hier. Papier en flessen! Het gaat nu niet anders dan vroeger. Misschien dat het plastic nu wat beter gescheiden wordt. Maar voor ons is het wel veel moeilijker geworden.

Lees verder
12 oktober 2016

Hoeveelheid zwerfafval geëxplodeerd sinds DIFTAR

Foto: AJ Breur

Sinds de invoering van DIFTAR is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen met 56%. Veenendaal mag haar afval dan beter scheiden; DIFTAR heeft zeker haar nadelen. In de vergadering van de raadscommissie van gisteravond vroeg SP'er Sietse van der Bij aandacht voor deze keerzijde.

Lees verder
10 oktober 2016

Beheerplan...

Donderdag 6 oktober jl. vond er in het gemeentehuis weer een ‘beeldvormende avond’ plaats. Dergelijke avonden zijn er vooral voor raadsleden en schaduwraadsleden, maar ook andere belangstellenden zijn er welkom. Eén van de onderwerpen die avond was het concept beheerplan 2017-2020 van de gemeente, waaraan momenteel samen met een adviesbureau gewerkt wordt.

Lees verder
9 oktober 2016

Het geluk van een bijkeuken

'Gelukkig hebben wij in  onze koopflat een bijkeuken. Anders zou ik niet weten waar ik al dat afval moest bergen.' De mevrouw legde uit dat ze nogal werk van het scheiden had.

Lees verder
5 oktober 2016

Scheiden doet Lijden...

Foto: Baukje Hiemstra

"Zwerfvuil, nee daar hebben we op de Grote Pekken niet echt last van," antwoordde mijn vroegere buurmeisje. We spraken nog wat verder over afvalscheiding in de hoogbouw.

Lees verder
14 september 2016

Petitie RONDWEG OOST aangeboden aan gemeenteraad

Foto: Jan Breur

Cees Doodeweerd, die een petitie heeft gehouden tegen de verbreding van Rondweg Oost (N233), heeft gisteravond 500 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad. Ook gaf hij een presentatie.

Lees verder
27 augustus 2016

Beregeningskanonnen verdrijven blauwalg uit Surfvijver

Foto: SP Veenendaal

Waterschap Vallei en Veluwe heeft naar tevredenheid vastgesteld dat het water in de Surfvijver weer helder is, dankzij de inzet van vrijwilligers van Stichting Triathlon Veenendaal en de gemeente. Eind vorige week werd er een dikke laag blauwalg aangetroffen in de Surfvijver. De blauwalg is geminimaliseerd door het toepassen van een nieuwe techniek: beregeningskanonnen.

Lees verder
8 augustus 2016

Rondweg Oost/N233 verdient serieuze besluitvorming

Foto: Jan Breur

De verbreding van de Rondweg Oost is geen gemakkelijke kwestie. De zaak heeft vele facetten, die een serieuze afweging verdienen. Dat vindt de SP, die een gedegen standpunt wil innemen en niet slechts theater voor de bühne wil maken.

Lees verder
9 juli 2016

Het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten

Foto: Baukje Hiemstra

Veenendaal is het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten. Zodra er een standpunt gevraagd wordt waarvoor er verder moet gekeken dan de gemeentegrenzen, laten zowel het College van Burgemeester en Wethouders als de Gemeenteraad het afweten. Dat bleek afgelopen maandag eenstemeer tijdens de debatten over de Kadernota...

Lees verder
5 juli 2016

KADERNOTA; de oogst...

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 4 juli is de Kadernota vastgesteld; hierin staan de plannen voor het beleid van de gemeente Veenendaal voor het komende jaar. Ook hebben politieke partijen hun Algemene Beschouwingen gegeven. Met een vergadering die om vier uur 's middags begon, en doorging tot diep in de nacht, is er een einde gekomen aan het politieke seizoen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier