h

Nascheiding afval laat op zich wachten

13 december 2018

Nascheiding afval laat op zich wachten

Foto: Baukje Hiemstra

Hoewel nascheiding van afval in de toekomst een hoger rendement kan opleveren, is de techniek hiervoor op dit moment nog niet beschikbaar. Vandaar dat de SP het - voorlopig - nog op bronscheiding houdt. Dit zei woordvoerder Sietse van der Bij in de raadscommissievergadering van afgelopen dinsdag (11 december), waar er gesproken werd over de methode van afvalscheiding.

Bij nascheiding wordt al het afval in één bak (of zak) gegooid, en pas bij de verwerking gescheiden. Bij bronscheiding wordt het afval in verschillende bakken (of zakken) ingezameld.
Door de voortschreidende techniek zou nascheiding op een gegeven moment een hoger rendement opleveren. Ook zouden huishoudens en bedrijven extra gemak ondervinden, omdat ze niet bij elk stuk afval hoeven na te denken in welke bak het moet.

Echter; tijdens een presentatie liet Afvalverwijdering Utrecht (AVU) weten, dat zij niet de capaciteit hebben om nascheiding op grote schaal toe te passen. Bovendien is het afval vaak te vervuild om te kunnen of mogen recyclen.
"Dus lijkt het ons voor dit moment beter om voor bronscheiding te blijven gaan," aldus Van der Bij, "al houden we natuurlijk wel de ontwikkelingen in de gaten."

Groente, fruit en etensresten

in de hoogbouw

De SP wil wel een pilot die in Ede loopt direct toepassen op Veenendaal. Namelijk; bewoners van hoogbouw te voorzien van bakjes om groente, fruit en etensresten apart in te zamelen en deze kwijt te kunnen in een ondergrondse container.

Nu is het nog zo, dat hoogbouwbewoners gedwongen te worden om dit bij het restafval te doen. Dit heeft als gevolg dat restafval vaker moet worden aangeboden - omdat je a) meer restafval hebt, en b) het sneller gaat stinken. Op die manier worden bewoners van hoogbouw benadeeld.

"Laten we dit dus zo snel mogelijk toepassen," zegt Van der Bij, "zodat ook bewoners van hoogbouw hun groente- en fruitafval apart kunnen aanbieden."

Diftar

De wijze van inzamelen staat, wat de SP betreft, los van de manier waarop het in rekening wordt gebracht. Nu geldt in Veenendaal het DIFTAR-systeem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. Wat de SP betreft kan je prima afval gescheiden inzamelen, zonder daarbij DIFTAR te hanteren.

De SP wil af van DIFTAR.

Reactie toevoegen

U bent hier