h

Speciale zuilen voor etensresten bij hoogbouw

5 september 2019

Speciale zuilen voor etensresten bij hoogbouw

Foto: Baukje Hiemstra

De SP pleit er al langere tijd voor dat ook bewoners van hoogbouw de mogelijkheid krijgen hun afval te scheiden. Toen er in 2017 bekend werd dat er in Ede een pilot bestond waarin etensresten en ander keukenafval apart konden worden aangeboden, pleitte de partij er dan ook voor dat dit zo snel mogelijk ook in Veenendaal moest worden ingevoerd. Dat lijkt nu te gaan gebeuren...

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dan komen de speciale zuilen voor groente-, fruit- en etensresten die in Ede staan, ook in Veenendaal. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Veenendaalse bewoners van hoogbouw ook graag groente-, fruit- en etensresten willen scheiden. Eerder bestond hier nog geen goed werkend systeem voor, maar gemeente Ede en afvalinzamelaar ACV hebben nu een speciale inwerpzuil ontwikkeld.

Gf+e wordt biogas en compost

Het scheiden van etensresten is belangrijk, geeft wethouder Marco Verloop aan. “Van gf+e wordt namelijk biogas en compost gemaakt. Het is dus geen afval, maar een grondstof. Daarnaast ervaren mensen wel eens stankoverlast door dit gf+e-afval, vooral met warm weer. Met de speciale gf+e-zuilen kunnen bewoners van hoogbouw hun groente-, fruit- en etensresten dagelijks zonder kosten kwijt.”

Etensresten laagbouw

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van het restafval in Veenendaal uit etensresten bestaat, zowel bij woningen in hoogbouw als bij laagbouw. Laagbouwbewoners scheiden hun groente- fruit- en tuinafval goed. Maar kliekjes verdwijnen nog vaak in het restafval. Veel mensen weten niet dat kliekjes, zoals bijvoorbeeld vlees- en visresten, spaghetti of oud brood, ook in de gft-bak kunnen. Daarom start de gemeente een communicatiecampagne om laagbouwbewoners te informeren over het feit dat de bruine kliko voor gft+etensresten is, gft+e dus. Dat heeft veel voordelen. De gft+e kliko wordt vaker geleegd dan de restafvalbak, er blijft minder restafval over én er wordt biogas en compost van gemaakt.

Op aanvraag

De zuilen worden vooralsnog alleen geplaatst bij hoogbouw-wooncomplexen van 20 woningen of meer. De zuilen worden niet zomaar geplaatst, maar moeten worden aangevraagd door de bewoners. Als meer dan 50% van de bewoners een zuil wil gaat ACV over tot plaatsing. Als de raad instemt zullen de hoogbouwbewoners van deze complexen worden geïnformeerd over hoe de aanvraag kan plaatsvinden.

Bewoners van kleine wooncomplexen moeten voorlopig hun gf+e afval in de restafvalcontainer blijven gooien en worden hiervoor financieel gecompenseerd met een lager tarief per aanbieding restafval. Als de eerste fase – die ongeveer 75% van alle hoogbouwhuishoudens omvat – succesvol is geïmplementeerd, wordt gekeken hoe ook de overige groep huishoudens kan deelnemen.

Reactie toevoegen

U bent hier